Rada Pedagogiczna 2017/2018

 • Bolesław Urbaniak -  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radzanowie                                  
 • Iwona Jaroszewska – Wicedyrektor, historia, wiedza o społeczeństwie
 • Halina Chałupczyńska – Wicedyrektor, matematyka    
 • Teresa Bernat – kształcenie zintegrowane, rewalidacja, wychowawca klasy 1a
 • Barbara Hućko ­– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, kształcenie zintegrowane, wychowawca klasy 1b
 • Agnieszka Kupniewska ­– kształcenie zintegrowane, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wychowawca klasy 2
 • Renata Wiśniewska – kształcenie zintegrowane, terapia pedagogiczna, wychowawca klasy 3a
 • Iwona Olęcka – kształcenie zintegrowane, rewalidacja, wychowawca klasy 3b
 • Sylwia Wajdowicz – kształcenie zintegrowane, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, wychowawca klasy 3c
 • Jolanta Kwiatkowska – język polski, wychowawca klasy 4a
 • Martyna Adamska – przyroda, matematyka, wychowawca klasy 4b
 • Izabela Pikała – język angielski, wychowawca klasy 4c
 • Ewa Piotrowska – język polski, historia, zajęcia logopedyczne, wychowawca klasy 5a
 • Magdalena Wolińska – język polski, wychowawca klasy 5b
 • Monika Wolińska – plastyka, technika, świetlica, zajęcia artystyczne, wychowawca klasy 6a
 • Justyna Górecka – język angielski, wychowawca klasy 6b
 • Ewa Łuniewska-Peda – przyroda, biologia, wychowawca klasy 7a
 • Barbara Lejza – religia, wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 7b
 • Dariusz Podgórny – język angielski, wychowawca klasy 2a gimn.
 • Ewa Gontarek – matematyka, wychowanie fizyczne, zajecia artystyczne, wychowawca klasy 2b gimn.
 • Łukasz Włodarski – informatyka, język angielski, wychowawca klasy 2c gimn.
 • Jolanta Sochacka – chemia, fizyka, wychowawca klasy 3a gimn.
 • Joanna Słupecka – matematyka, rewalidacja, wychowawca klasy 3b gimn.
 • Bożena Gackowska – religia, wychowawca klasy 3c
 • Agnieszka Żmijewska – logopeda, zajęcia rewalidacyjne, świetlica
 • Celina Dudzińska – muzyka, świetlica, chór szkolny
 • Elżbieta Podwiązka – matematyka
 • Małgorzata Woroniecka – biblioteka, informatyka
 • Ireneusz Gontarek – wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, SKS
 • Małgorzata Kowalska – historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia, świetlica
 • Patrycja Politowska – indywidualne zajęcia terapeutyczne, rewalidacja, świetlica
 • Michał Aronowski – wychowanie fizyczne, SKS
 • Stanisław Budnicki – matematyka, technika, fizyka
 • Arleta Dobrzeniecka – geografia, świetlica
 • Danuta Głębocka-Rochowicz – język polski
 • Mariusz Kusy – wychowanie fizyczne, SKS
 • Marta Malinowska – język niemiecki
 • Izabela Mikołajewska – pedagog szkolny


Patron naszej szkoły – Mikołaj Kopernik

nikolaus_kopernikus_1jpg


Urodził się 19 lutego 1473 roku w Toruniu, a zmarł 24 maja 1543 roku we Fromborku. Był nie tylko wybitnym polskim astronomem, ale studiował również medycynę, prawo kanoniczne, matematykę.

W słynnym dziele „O obrotach sfer (ciał) niebieskich” („De revolutionibus orbium coelestium”) opisał teorię heliocentryczną, według której Ziemia i inne planety obiegają Słońce, które jest centralnym ciałem Układu Słonecznego

17 lutego 1995 roku odbyła się uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej w Radzanowie. Mikołaj Kopernik został patronem szkoły z woli uczniów, rodziców i nauczycieli.

Od kiedy Kopernik zagościł na dobre w naszej szkole, ma swoje honorowe miejsce w każdej klasie. Co roku 19 lutego, w rocznicę jego urodzin, obchodzony jest uroczyście Dzień Patrona. Klasy rywalizują ze sobą o Puchar Przechodni i tytuł „Zdobywców Złotego Słońca”.

Poznajemy działalność Kopernika nie tylko w szkole, ale również podczas wycieczek do Torunia czy Fromborka. Każdy uczeń przystępując do ślubowania zna hymn szkoły, którego słowa sławią odkrycie Kopernika.

W 2005 roku – na jubileusz 10. rocznicy nadania imienia Mikołaja Kopernika szkole, 60  lat powojennej historii szkoły oraz 87 lat Szkoły w Radzanowie - wydana została Monografia Szkoły „Mijają lata, pozostają wspomnienia”. 


      Hymn Szkoły
    Odkrycie Kopernika

Czytał księgi, patrzył w gwiazdy

Nie przez noc i nie przez dwie,

Ludzie myślą, że to Słońce

Dookoła Ziemi mknie.

                 Cały świat się mylił,

    Kopernik odkrył błąd,

    Że gwiazdy się skłóciły

    Z mądrością starych ksiąg.

Myśl wciąż Jego podziwiamy,

Bo są prawdą Jego sny,

Że planety wokół Słońca

Krążą niby złote ćmy.  


".date("d-m-Y").""); ?>