Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzanowie

Z ŻYCIA SZKOŁY

Biała szkola 2022

Jak co roku w naszej szkole organizowana jest BIAŁA SZKOŁA. Poniżej znajdziecie Państwo dokumentu oraz informacje na temat całego wyjazdu.ZAPRASZAMY

karta_kwalifikacyjna.pdf
program Białej Szkoły 2022.pdf

Drzewo-Tlen-Życie

W konkursie plastycznym "Drzewo-Tlen-Życie" organizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo, nasi uczniowie - Julia Kozakiewicz z 5a i Mateusz Winiarek z 2a - zdobyli dyplomy i nagrody (bon na drzewo tlenowe). Pozostali uczniowie - Aleksander Sawicki (1a), Malwina Grabowska (3a), Alicja Ziemkiewicz (1a), Olga Kalinowska (2a) i Adam Rutecki (2a) - otrzymali dyplomy za udział w konkursie. Wszystkim gratulujemy :)

 
prev next

Uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów 2021


W Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Radzanowie 21 października pierwszaki złożyły uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły w obecności przybyłych gości i rodziców.

Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 13 października 2021 roku w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie przygotowali akademię, która odbywała się w atmosferze radości i uśmiechu.

Powiatowy Sztafetowy Biegów Przełajowy w ramach Mazowieckich Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej.

29 września 2021 roku nasza szkoła była organizatorem Powiatowych Sztafetowych Biegów Przełajowych w ramach Mazowieckich Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej. Do zawodów zgłosiło się dziewięć szkół z powiatu płockiego – SP Radzanowo, SP Rogozino, SP Słupno, SP Stare Proboszczewice, SP Nowe Łubki, SP Blichowo, SP Gąbin, SP Wyszogród, SP Nowe Miszewo . Na trasie i w biurze zawodów pracowali wyznaczeni nauczyciele naszej szkoły oraz nauczyciele-emeryci z naszej szkoły. Dla każdego uczestnika była ciepła herbata przygotowana przez panie z obsługi.

Postawy i podstawy

W dniach 24- 30.09.2021 w roku szkolnym 2021/2022 w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Radzanowie w ramach Programu Wychowawczo - Profilaktycznego zostały zrealizowane zajęcia „Postawy i podstawy”. Zajęcia przeznaczone dla uczniów szkoły zostały przeprowadzone przez psycholog i psychoterapeutkę - Beatę Nowakowską – Kreft. Celem zajęć było zapoznanie uczniów szkoły z uzależnieniami od strony ich genezy oraz pokazanie metod wyjścia z uzależnienia, niezależnie od tego czego uzależnienie dotyczy. Realizacja celu głównego wynikała z potrzeby wsparcia psychicznego i wyposażenia uczniów w wiedzę niezbędną do funkcjonowania uczniów w czasach pandemii wirusa powodującego chorobę COVID-19. Efektem pandemii jest zwiększenie ilości czynników destrukcyjnych oddziałujących na dzieci i młodzież, budzących silne emocje, a zwłaszcza lęk, dezorganizujących życie codzienne, uruchamiających mechanizmy obronne. Po zakończeniu warsztatów uczestnicy uzyskali wiedzę pozwalająca na rozpoznanie rozpoznać sytuacji zagrożenia uzależnieniem u siebie lub u kolegów

Niszczycielskie uzależnienia

W dniach 27-28.09.21 w roku szkolnym 2021/2022 w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Radzanowie w ramach Programu Wychowawczo - Profilaktycznego zostały zrealizowane zajęcia „Niszczycielskie uzależnienia”. Zajęcia przeznaczone dla uczniów szkoły zostały przeprowadzone przy współpracy z Poradnią Żywieniową, z której specjalista dietetyk kliniczny przeprowadził zajęcia przeznaczone dla wszystkich uczniów szkoły. Celem warsztatów żywieniowych „ Dieta i dobre oceny w szkole ”,, "W zdrowym ciele zdrowy duch" było zapoznanie uczniów szkoły z używkami oraz ich wpływem na organizm młodego człowieka. Wykładowca przedstawił uzależnienia od pokarmu, nikotyny, alkoholu oraz napojów słodzonych i energetycznych. Uczniowie klas młodszych w drodze zabawy poznawali mechanizmy uzależnień od danych substancji. Uczniowie klas starszych analizowali przypadki ukazane przez wykładowcę oraz omawiali i prowadzili dyskusję na temat zaburzeń odżywiania związanych z uzależnieniem od nikotyny, alkoholu i narkotyków.

NOE 2021

W dniu 21.09.2021 w roku szkolnym 2021/2022 w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Radzanowie w ramach Programu Wychowawczo - Profilaktycznego zostały zrealizowane zajęcia „Noe”. Zajęcia przeznaczone dla uczniów szkoły przeprowadzili specjaliści z Ośrodka Profilaktyki Terapii uzależnień w Płocku. Głównym celem programu było ograniczenie zjawiska uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży. Cele główny osiągnięto poprzez realizację celów szczegółowych związanych z:
• Zapoznaniem uczniów z przyczynami uzależnień, ich rodzajami oraz moralnymi i prawnymi konsekwencjami.
• Przedstawieniem młodzieży faktów związanych z alkoholem, narkotykami, uświadomieniem zagrożeń wynikających z ich zażywania.
• Zapobieganiem i zmniejszanie szkód, które aktualnie występują w życiu młodych ludzi w związku z zażywaniem narkotyków, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (uzależnienia, agresja).
Program został zrealizowany przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzanowie.

XXII Jesienny Bieg Przełajowy w Radzanowie

 

23 września 2021 roku odbył się XXII Jesienny Bieg Przełajowy na Mazowszu, organizowany przez Uczniowski Klub Sportowy „Atleta” i Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Radzanowie. W tym roku szkolnym, ze względu na obowiązujące nadal obostrzenia, podjęliśmy się organizacji biegu tylko dla uczniów naszej    szkoły oraz bliskich sąsiadów – dzieci z „zerówek” Samorządowego Przedszkola w Radzanowie i uczniów Szkoły Podstawowej w Radzanowie. Pogoda nam dopisała i w słoneczny dzień uczniowie rywalizowali ze sobą w 18 kategoriach dziewcząt i chłopców.  W czasie biegów nad porządkiem czuwali wszyscy nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej w Radzanowie -  sędziowie na trasach oraz na boisku, na starcie, mecie i w biurze zawodów.

Po ukończonych biegach każdy uczestnik mógł napić się ciepłej herbaty przygotowanej przez panie woźne. Dla zwycięzców indywidualnych były medale, dyplomy i okolicznościowe koszulki sportowe oraz statuetka dla zdobywcy I miejsca. W tym roku w klasyfikacji drużynowej puchary otrzymały zwycięskie klasy SP Radzanowo i SP Rogozino.

Impreza została zorganizowana dzięki pozyskaniu przez UKS „Atleta” środków w ramach konkursów na upowszechnianie sportu z Gminy Radzanowo. Opiekę medyczną nad imprezą sprawował – NZOZ „Medicines” Łubki Nowe.

Dziękujemy Wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego przebiegu imprezy.                                                                                               Organizatorzy

Ireneusz Gontarek, Monika Wolińska

Sprzątanie Świata

Każdemu sercu bliska, ochrona środowiska.
Dnia 17.09.2021 nasza szkoła wzięła udział w 28 Akcji - Sprzątanie Świata. Z tej okazji został przygotowany konkurs wiedzy dla klas V-VIII –„ Ekologicznie znaczy logicznie” i konkursu plastycznego pod hasłem „ Myślę, więc nie śmiecę!”. Ponadto uczniowie klas od I do VIII mieli wyznaczony teren do sprzątania. Wszyscy otrzymali worki i rękawice i ruszyli na podbój zaśmieconych terenów.
Po zakończeniu pracy uczniowie wrócili do szkoły bogatsi o nowe doświadczenia, jak dbać o Naszą Małą Ojczyznę - Środowisko ponad wszystko.
Konkursy które się odbyły zostały podsumowane przez organizatorów dnia. Wyniki i nagrody zostaną ogłoszone i wręczone podczas szkolnych biegów w dniu 23.09.2021. Nagrody zostały ufundowane przez dyrekcję szkoły i Samorząd Szkolny.
Plakaty, które uczniowie wykonali widnieją i zdobią korytarz naszej szkoły przypominając o prawidłowym segregowaniu odpadów i dbaniu o naszą Planetę Ziemię.
Wszystkim uczestnikom dnia, organizatorzy : p. Ewa Łuniewska - Peda wraz z Samorządem Uczniowskim dziękują za przystąpienie do akcji.

 Rozkład jazdy autobusów szkolnych obowiązujący od

6.09.2021


Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021-2022

 
prev next

Dnia 1 września br. w naszej szkole został zainagurowany rok szkolny 2021/2022. Uroczystość rozpoczęła się mszą wprowadzeniem pocztu sztandarowego oraz ośpiewaniem hymnu. Po krótkiej części artystycznej oraz wystąpieniach pana dyrektora oraz Wójta Gminy Radzanowo, uczniowie pod opieką wychowawców udali się do klas, gdzie zostały im przekazane najważniejsze informacje związane z rozpoczęciem nauki w rozpoczętym roku szkolnym.

Uczniowie!

Życzymy Wam, aby czas spędzony w szkole zaowocował nowymi umiejętnościami zdobywanymi na zajęciach odbywanych w przyjaznej 

i życzliwej atmosferze oraz wspaniałymi, trwałymi relacjami.

Szczególnie ciepłe myśli kierujemy w stronę dzieci, które po raz pierwszy przekraczają progi szkoły. Niech radość i entuzjazm towarzyszą Wam podczas całej drogi edukacyjnej, na którą dziś wkraczacie.


Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego dla wszystkich uczniów odbędzie się w dniu 01.09.2021 r. godz. 9.00 na hali sportowej.

Na halę wchodzą uczniowie klas II – VIII bez rodziców pod kierunkiem wychowawców i pracowników obsługi. Uczniowie klas pierwszych pod opieką rodziców. Uczniowie i rodzice wchodzący na halę przestrzegają zasad reżimu sanitarnego / dezynfekcja rąk, maseczki, zachowanie odległości /.

Porządek spotkania:

1.       Część oficjalna - 9.00 – 9.20

2.       Informacje ogólne dyrektora szkoły – 9.20 – 9.35

3.       Wystąpienie Wójta Gminy Radzanowo - 9.35 – 9.40

4.       Otwarcie Gabinetu Integracji Sensorycznej – 9.40 – 9.55 / delegacja uczniów /

5.       Spotkanie uczniów z wychowawcami w klasach 9.40 ok.30 min.

W tym dniu nie ma autobusu szkolnego.


Wyprawka pierwszoklasisty na rok szkolny 2021-2022


Informacja w sprawie realizacji działań informujących o szczepieniach
przeciw COVID-19

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do pisma z dnia 15 czerwca 2021 r. znak: BKO.0341.1.2021 w sprawie
akcji informacyjnej związanej ze szczepieniami dzieci od 12 roku życia przekazuję
link do wideokonferencji dla rodziców, która będzie emitowana
w dniu 23 czerwca
2021 r. o godz. 18.00
->>>
https://youtu.be/lNXhZpXSP08  <<<
(link będzie aktywny w terminie emisji; do tego czasu w serwisie wyświetlany jest
komunikat „Film prywatny”).

Rozkłady jazdy autobusów szkolnych


REKRUTACJA DO KLASY SPORTOWEJ 2021/22

Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Radzanowie ul. Szkolna  ogłasza nabór uczniów do klas sportowych z rocznika 2010 klasa V i 2011 klasa czwarta. Szkolenie ogólnosportowe z ukierunkowaniem na piłkę ręczną w klasach starszych. Warunkiem przyjęcia jest dobry stan zdrowia oraz wynik sprawdzianu sprawnościowego. Wszelkie regulaminy znajdują się w zakładce dokumenty szkoły.


Wniosek o przyjęcie na stronie szkoły  >>TUTAJ<<  

Kontakt telefoniczny  w sprawie naboru >>TUTAJ<<

Zgłoszenia przyjmowane są do 20.06.2021 r.

Szkoła w Radzanowie – sport i edukacja na wysokim poziomie

Szkoła Podstawowa im M. Kopernika w Radzanowie to placówka z już ponad stuletnią tradycją. W wyniku rozbudowy w roku 2013 posiada doskonałą infrastrukturę sportową i dydaktyczną. Pełnowymiarowa hala, siłownia, urządzenia aerobowe, bardzo dobre wyposażenie  w profesjonalny sprzęt sportowy, doskonałe zaplecze wraz z szatniami sprawia, że obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego oraz zajęcia pozalekcyjne prowadzone są na wysokim poziomie i cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów. Środki na te zajęcia przekazuje Gmina oraz szkoła pozyskuje ze źródeł pozabudżetowych np. z Unii Szkolnych Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza, czy w ramach programu „ Klub”  z MSiT. Uczniowie mają wysokie osiągnięcia na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim i międzynarodowym. Szkoła prowadzi klasy sportowe. Uczniowie oprócz szkolenia sportowego biorą udział w obozach sportowych krajowych w COS w Cetniewie i zagranicznych np. w Chorwacji. Uczniowie tych klas  uczestniczą w międzynarodowych zawodach sportowych np. Turnieju CedalionCup w Belgii. Obecnie został ogłoszony  nabór do klas sportowych w roczniku 2011, przyszłoroczna klasa IV i roczniku 2010, przyszłoroczna klasa V. Warunkiem utworzenia klasy jest zgłoszenie 20 uczniów, którzy maja dobre warunki fizyczne i brak przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu. Dobra lokalizacja szkoły umożliwia naukę uczniom z sąsiednich gmin – dojazd liniami prywatnymi / po wycofaniu się PKS /,lub autobusami linii 120. Uczniom dojeżdżającym zwracamy koszty przejazdu. Szkoła oprócz bazy sportowej rozwija swoja bazę dydaktyczną, uczy się w niej  17 oddziałów klas I – VIII oraz rezydują dwa oddziały sześciolatków Samorządowego Przedszkola w Radzanowie. Szkoła ma do dyspozycji 22 sale lekcyjne w tym 17 pracowni przedmiotowych. Każda sala wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny / aktywne tablice, sprzęt komputerowy, dostęp do szerokopasmowego internetu /. W tym roku placówka  wzbogaciła się o nową pracownię językową, od 01.09. 2021 zostanie udostępniony nowy gabinet integracji sensorycznej. Nauczyciele nabywają dodatkowe kwalifikacje, kształcimy specjalistów do pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Udzielamy w szerokim zakresie pomocy psychologiczno pedagogicznej, logopedycznej. Nasi uczniowie osiągają wysokie wyniki w nauce, od wielu lat należymy do grona szkół powiatu płockiego osiągających wysokie wyniki egzaminu po szkole podstawowej obecnie egzaminu ósmoklasisty. Wśród uczniów naszej szkoły mamy laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych i tematycznych na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim Zachęcamy rodziców do przysyłania dzieci do naszej szkoły, gwarantujemy wysoką jakość nauczania i opieki. Szczególnie w okresie po pandemii zachęcamy do podjęcia nauki w klasach sportowych, co pozwoli dzieciom odzyskać formę fizyczną i psychiczną. Nauka w klasie sportowej i wychowanie przez sport to jedno z najlepszych oddziaływań przynoszących efekty wychowawcze i dydaktyczne. 


POMÓŻMY RADKOWI W WALCE Z BÓLEM.Po więcej informacji zapraszamy na siepomaga.pl/rade-makowski.pl
Można też zeskanować kod QR widoczny na plakacie.
Zbiórka jest zweryfikowana przez fundację Siepomagaz poważaniem Dyrekcja Szkoły                                                    


OGÓLNOPOLSKA AKCJA "TUSZ DO PAKI"

Szanowni Państwo,

miło mi poinformować , że nasza placówka zgodziła się na udział w ogólnopolskiej akcji ekologiczno-edukacyjnej „Tusz do paki”.

Celem akcji jest wdrażanie dzieci do wyzwań związanych z ochroną środowiska z jednoczesnym kształtowaniem zachowań pro-społecznych i pro-pomocowych.

Beneficjentem akcji jest Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce.

W naszej placówce zostaną umieszczone pojemniki na zużyte tusze (nie tonery) do drukarek komputerowych do których dzieci mogą wrzucać puste tusze zużyte w domu lub pracy rodziców. Za każdorazowe przyniesienie i wrzucenie dostaną w nagrodę naklejkę z podziękowaniem. Organizator w imieniu dzieci przekazuje do TOZ co kwartał dużą ilość karmy dla bezdomnych zwierząt.

www.tuszdopaki.pl


REKRUTACJA 2021/2022

Niezbędne dokumenty w procesie rekrutacji do klas pierwszych

 Szkoły Podstawowej Im. Mikołaja Kopernika w Radzanowie 

znajdują się poniżej

 >>>KLIKNIJ TUTAJ<<<


Poniżej udostępniony został link do harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.


DZIEŃ PATRONA

W dniu 19.02.2020 miały miejsce w naszej szkole obchody Dnia Patrona. Uczniowie przypominali sobie tę ważną dla wszystkich postać i zasługi wielkiego odkrywcy. Nie zabrakło również elementów rywalizacji. Klasy I-III miały za zadanie wykonać pracę przestrzenną o tematyce Eko symbol  Układu Słonecznego. Rywalizacja była bardzo wyrównana. Jury oceniło prace :
I miejsce-klasa IIIb
II miejsce-klasa IIIa
III miejsce-klasa IIa


Klasy IV-VIII pisały krótki test wiedzy na podstawie wcześniej przygotowanego filmu. W teście tym bezkonkurencyjna okazała się klasa :
VII a-I miejsce
VIIIb-II miejsce
VIIc-III miejsce
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za podjęty trud!!!


Podsumowanie XIII edycji Szkolnego Konkursu „Bezpieczna droga do szkoły”

Organizacja konkursu miała inny przebieg w tym roku szkolnym z powodu sytuacji epidemicznej oraz nauczania zdalnego. Zaplanowany termin oddania prac plastycznych, w związku z zawieszeniem zajęć stacjonarnych, został przedłużony do grudnia. Podsumowanie konkursu miało miejsce 9 lutego. Zostały indywidualnie wręczone dyplomy i upominki nagrodzonym uczniom. Dla pozostałych uczestników konkursu był upominek w postaci odblasku. Łącznie w konkursie wzięło udział 41 uczniów – 13 nagrodzonych, 28 otrzymało odblask za udział.


GRAMY Z WOŚP!

GRAMY Z WOŚP
Nasz szkoła włączyła się w akcję. Oprócz wolontariuszy, którzy zbierali pieniądze, nasz chór szkolny pod opieką Tomasza Zalewskiego nagrał piosenkę, którą dziś publikujemy.
Nasi wolontariusze zebrali 22519.01

Szanowni Rodzice i Nauczyciele drodzy Uczniowie!. 

 Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia chcę w imieniu dyrekcji Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Radzanowie złożyć Wam życzenia zdrowia i pomyślności. Niech towarzyszy Wam radość, otoczy dostatek , a ten trudny dla nas wszystkich czas, będzie powodem nie tylko do narzekań, ale przede wszystkim do refleksji nad wartościami, które nas otaczają, często ich kruchością i małością w porównaniu do wielkiej potęgi Boskiej i ludzkiej miłości. Jak pisze św. Paweł Miłość cierpliwa jest, (...). Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. I tej miłości życzę wszystkim najmocniej jak umiem. Do tego dedykuję Wam wszystkim wiersz Jerzego Lieberta  Pasterka


Ptaki niby dzwoneczki cieszą się kolendą -
Chrystus nam się narodził i nowe dni będą.
Do stajni betlejemskiej aż od brzegów Wisły
Z ptakami smukłe sarny dziwować się przyszły.
Wiewiórka zęby szczerzy i w niebo się patrzy,
Jak dwa gołębie płyną na błękitnej tarczy.
I kwiaty, choć to zima, czas mroźny i cichy,
Niosą myrrhę, kadzidło i złote kielichy.
I pawie przyfrunęły z krajów cudzoziemskich,
By swe pióra przyrównać do skrzydeł anielskich.
A mały Chrystus smutny w drzwi patrzy i czeka
By pośród witających zobaczyć człowieka....

Z uszanowaniem Bolesław UrbaniakPRZERWA ŚWIĄTECZNA ORAZ FERIE

Szanowni Państwo. Zgodnie z paragrafem 3 ust.1 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego / Dz.U.z 2017 r. poz 1603 /zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia do 31 grudnia 2020 r. Pierwszy dzień ferii przypada 23 grudnia i już  tego dnia nie są prowadzone zajęcia zdalnego nauczania. Natomiast zgodnie z paragrafem 11gd rozporządzenia
MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 /Dz.U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm. / ferie zimowe na terenie całego kraju trwają od 04.01.2021 r. do 17.01.2021 r.. Uczniowie powracają do nauki dnia 18 stycznia 2021 r. Na dzień dzisiejszy nie wiemy w jakiej formie czy stacjonarnej czy zdalnej. Informacja zostanie podana po podjęciu decyzji przez władze oświatowe. 
Z poważaniem Bolesław Urbaniak

Apel Komendy Miejskiej Policji w Płocku

STOP DLA HEJTU!
linku do spotu profilaktycznego o tematyce związanej z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży, adresowanego głównie do rodziców: https://drive.google.com/file/d/1f7TVddZbsjRQtqwLhV6NCi49Y02Zgm6L/view

Zmiany terminów konkursów przedmiotowych

"W  związku z wprowadzonymi kolejnymi obostrzeniami w celu zapobieganiu rozprzestrzeniania się epidemii niemożliwe jest przeprowadzenie w dniach 27 – 29 października br. etapów szkolnych konkursów przedmiotowych (historia, fizyka, biologia, wos, geografia i chemia)  ... "<<<-------( całość pisma dostępna w pliku )mLegitymacja

Kreator zdjęć do mLegitymacji powstał, aby ułatwić wykonanie zdjęcia do mLegitymacji. Korzystanie z kreatora jest bezpłatne i umożliwia łatwe oraz szybkie wykonanie zdjęcia do mLegitymacji przy pomocy własnego telefonu (smartphonu) bez potrzeby udawania się do fotografa i wydawania pieniędzy.

Więcej informacji pod linkiem
https://passport-photo.online/pl/zdjecie-do-mlegitymacji

Konkursy przedmiotowe - harmonogram na rok szkolny 2020/21

W załącznikach znajdują się terminy konkursów z poszczególnych przedmiotów oraz regulamin konkursów. 


Postawy i podstawy - wsparcie psychologiczne uczniów funkcjonujących  w czasach pandemii

w dn. 09-12.10.2020 uczniowie Szkoły Podstawowej w Radzanowie wzięli udział  w zajęciach Postawy i podstawy. Celem warsztatów było wsparcie psychologiczne uczniów funkcjonujących  w czasach pandemii, profilaktyka uzależnień. Zajęcia przeprowadził lekarz, specjalista psychologii i psychoterapii Leszek Uchniewski

 
prev next
prev next

Niszczycielskie uzależnienia: zasady zdrowego odżywiania

W dniach 05-06.10.2020 uczniowie Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Radzanowie wzięli udziału w zajęciach Niszczycielskie uzależnienia:
Celem warsztatów realizowanych w ramach Programu Wychowawczo- Profilaktycznego w roku szkolnym 2020/2021, było przedstawienie zasad zdrowego odżywiania, oraz profilaktyka  uzależnienia od pokarmu, nikotyny, alkoholu oraz napojów słodzonych i energetycznych. Zajęcia przeprowadziła Pani Agnieszka Kisielewska- dietetyk kliniczny z Poradni Żywieniowej w Płocku.


Jesienny Bieg w Radzanowie

24 września odbył się  XXI Jesienny Bieg Przełajowy na Mazowszu, organizowany przez Uczniowski Klub Sportowy „Atleta” i Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Radzanowie. W tym roku szkolnym, ze względu na obowiązujące obostrzenia i zasady związane z pandemią, podjęliśmy się organizacji biegu tylko dla uczniów naszej szkoły oraz bliskich sąsiadów – dzieci z „zerówek” Samorządowego Przedszkola w Radzanowie. Pogoda nam dopisała i w piękny słoneczny dzień uczniowie rywalizowali ze sobą w 18 kategoriach dziewcząt i chłopców. Impreza została zorganizowana dzięki pozyskaniu przez UKS „Atleta” środków w ramach konkursów na upowszechnianie sportu z Gminy Radzanowo  oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego.  

Organizatorzy Ireneusz Gontarek, Monika Wolińska

Podsumowanie biegu w zakładce Jesienny Bieg Przełajowy

prev next

DZIEŃ CHŁOPAKA


Z okazji dnia chłopaka Samorząd Uczniowski składa najszczersze życzenia. 
Link do życzeń. >>  https://liblink.pl/IaevuRqXAv  <<
ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW SZKOLNYCH

Poniżej znajdują się pliki z rozkładem jazdy autobusów szkolnych. Rozkłady obowiązują od dnia 02.09.2020


Projekt PO WER – Ponadnarodowa mobilność uczniów. POLSKA - PORTUGALIA

Świetna wiadomość na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21!

Dzięki przychylności wójta gminy Radzanowo pana Sylwestra Ziemkiewicza, dyrektora szkoły pana Bolesława Urbaniaka oraz autorskiemu pomysłowi naszych nauczycieli panów Dariusza Podgórnego oraz Łukasz Włodarskiego w naszej szkole w dniach 16.08.20-12.02.2021 odbywać się będzie projekt unijny „Ponadnarodowa mobilność uczniów", który będzie realizowany wraz ze szkołą partnerska mieszczącą się w Pavoa de varzim w Portugalii. Projekt ten należy do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020), który jest częścią składową Fundacji  Rozwoju Systemu Edukacji. (FRSE)

Projekt ten umożliwia wyjazdy grup młodzieży (nieodpłatnie)  wraz z opiekunami do krajów Unii Europejskiej, gdzie wraz z uczniami szkoły goszczącej realizują przedsięwzięcie edukacyjne z zakresu podstawy programowej w celu wzmocnienia kompetencji kluczowych. Temat projektu realizowanego przez naszą szkołę skupia się na zdrowym odżywianiu oraz na błędach jakie popełniamy podczas przygotowywania posiłków. Projekt „ Your health is on your plate” ( Twoje zdrowie jest na twoim talerzu) ma nie tylko uświadomić , ale także nauczyć zdrowych nawyków żywieniowych uczniów biorących udział w projekcie. Finałem całego przedsięwzięcia jest wyjazd grupy 20 uczniów wraz z opiekunami do kraju partnerskiego ( PORTUGALIA) w celu stworzenia produktów końcowych, które posłużą w późniejszym czasie do edukowania zarówno uczniów naszej szkoły jak również posłużą jako pomoc całemu społeczeństwu gminy Radzanowo.

Do projektu może zgłosić się każdy uczeń z klasy VII-VIII. Po przejściu procesu rekrutacyjnego zostanie wyłonionych 20 uczniów biorących udział w projekcie. Więcej informacji wkrótce na stronie szkoły w nowej zakładce PROJEKTY UNIJNE oraz na stronie Facebook.

CENTRUM MISTRZOSTWA INFORMATYCZNEGO

Nie tylko dla nerdów.

Dołączyliśmy do ogólnopolskiego projektu Centrum Mistrzostwa informatycznego.Nieważne, czy wiesz, co to algorytm, czy nie. Dowiesz się tego i o wiele więcej na BEZPŁATNYCH zajęciach programistycznych.

Naucz się profesjonalnego programowania i zapanuj nad algorytmami.

Poznaj informatykę od podszewki. Więcej dowiesz się od nauczyciela prowadzącego projekt p. Łukasza Włodarskiego

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/21

List Ministra Edukacji Narodowej jak też wskazówki dla ucznia i rodzica do poprania poniżej.

OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA
W SZKOLE W CZASIE PANDEMII /COVID - 19/ 

DOKUMENT DO WYPEŁNIENIA ( poniżej )

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/21

Godziny rozpoczęcia roku szkolnego dla poszczególnych klas znajdują się w dokumencie poniżej

LIST MINISTRA EDUKACJI DO DYREKTORÓW SZKÓŁ
- bezpieczny powrót dzieci do szkół - rok szkolny 20/21

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym kierujemy specjalny list do rodziców uczniów, w którym zachęcamy do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. To narzędzie pozwalające na ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, wspierające bezpieczny powrót dzieci do szkół.

ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Informuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. Ponadto ProteGO Safe to wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Uprzejmie proszę o przekazanie listu rodzicom uczniów oraz zawieszenie informacji o aplikacji w widocznym dla nich miejscu w placówce oświatowej.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że na stronie internetowej ministerstwa znajduje się zestawienie najważniejszych pytań i odpowiedzi, które mogą być pomocne w bezpiecznym powrocie uczniów do szkół. Zachęcam Państwa do śledzenia tych informacji na bieżąco. 

Bezpośredni link    -------->  https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

 

Z wyrazami szacunku
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY NA ROK SZKOLNY 2020/21ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

2019/2020

Dyrektor szkoły informuje, że zakończenie roku szkolnego 2019/20 odbędzie się 26 czerwca 2020 r. według harmonogramu i w salach który stanowi załącznik pod tekstem. (dostępny do poprania). Zakończenie roku będzie polegało na spotkaniu wychowawców z uczniami w wyznaczonych salach. W czasie spotkania wychowawcy przekażą uczniom świadectwa promocyjne oraz wyróżnienia za wyniki w nauce. W spotkaniu biorą udział tylko uczniowie z wyjątkiem klas trzecich i ósmych w których będą uczestniczyć wyróżnieni rodzice. 


Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Wszystkie najważniejsze informacje oraz  terminy znajdują się >TUTAJ<


Rekrutacja uczniów do klas I

Pełna lista uczniów przyjętych do klasy 1 na rok szkolny 2020-21.   >kliknij tutaj<
ZDALNE NAUCZANIE
MICROSOFT TEAMS & MICROSOFT OFFICE 365

Szanowni Państwo.

Z dniem 20.04.2020 r. oddajemy w ręce Państwa i naszych uczniów oraz pracowników dostęp do platformy Micrsoft Office 365.  Szkoła z pomocą organu prowadzącego- w tym Wójta Gminy Sylwestra Ziemkiewicza udostępnia bezpłatny dostęp do platformy oraz oprogramowania biurowego Office 365 w tym :

- Excel, Word, PowerPoint, Teams, Forms i  wiele  innych.

Dzięki wyżej wymienionej platformie szkoła udoskonali prowadzone lekcje online i wprowadzi nowe możliwości komunikacji z uczniami i rodzicami jak i pracy na wspólnych dokumentach. Użycie platformy pozwoli na sprawniejsze tworzenie materiałów edukacyjnych i ich udostępnianie uczniom.

Obsługa platformy jest bardzo prosta i intuicyjna, jednak szkoła będzie czuwać nad sprawnością jej działania i wspomagać osoby, dla których korzystanie z niej stanowiłoby jakąś trudność.

Uczniowie za pośrednictwem wychowawców otrzymali loginy i hasła, a zadaniem nauczycieli będzie utworzenie grup i organizacja pracy. Zadaniem rodziców jest  pomoc / szczególnie w przypadku dzieci młodszych/  przy procesie logowania. Zalogowanie na platformę daje równocześnie dostęp do wyżej  wymienionych aplikacji i umożliwia korzystanie z nich. Nie ma potrzeby instalowania oprogramowania na posiadanym sprzęcie. Najważniejszą aplikacją do prowadzenia zajęć online lub kontaktu bezpośredniego na linii nauczyciel – uczeń, bądź nauczyciel – rodzic jest Teams, który umożliwia kontakt w formie videokonferencji.  Niewątpliwą zaletą tej aplikacji jest nieograniczona liczba członków grupy uczestniczącej w takim spotkaniu. Aplikacja Teams działa na każdym rodzaju urządzenia z dostępem do internetu - telefon, laptop, tablet, komputer stacjonarny. Następną zaletą platformy jest aplikacja działająca na zasadzie tablicy interaktywnej. Każde działanie ucznia lub nauczyciela w czasie lekcji jest zapisane i dostępne dla ucznia w każdej chwili, co nie nakłada obowiązku robienia notatek i ułatwia utrwalanie materiału. Teams działa podobnie jak znane uczniom portale społecznościowe  np. facebook,  jednak należy zwrócić uwagę na to, że korzystający nie jest sobą anonimową, dlatego należy zwracać uwagę na treści zamieszczane na platformie.

Mam nadzieję, że wkrótce powrócimy do normalności, a co za tym idzie w mury szkoły, jednak biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację, dostęp do platformy Microsoft Office 365 w tym darmowych aplikacji uatrakcyjni proces dydaktyczny, podniesie motywację uczniów i nauczycieli w zdalnym nauczaniu, a także wpłynie na uatrakcyjnienie form spędzania czasu wolnego poprzez możliwość korzystania z  technologii komputerowej.

 Z poważaniem Bolesław Urbaniak


Mazowiecka Policja
Apeluje

Szanowni Rodzice i Opiekunowie! 

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna.

Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.

Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku będą:

- rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

- a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

 

Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.  

 

Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie.

Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad!

Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej.

Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.

         

Drodzy uczniowie!
Mazowiecka Policja apeluje: 

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych.

Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego.

Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne!

Unikajcie miejsc publicznych!

Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!Pismo MKO do rodziców i opiekunów

Pismo MKO do uczniów

AKTUALIZACJA Z DNIA 13.03.2020

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych – informacja MEN zaktualizowana dnia 13.03.2020r.

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

W przypadku specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych o udziale w zajęciach dziecka decyduje rodzic. To nie obowiązek lecz prawo. Rodzic, którego dziecko do 8. roku życia nie bierze udziału w zajęciach ma prawo do zasiłku opiekuńczego.

Dyrektorze,

 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy; natomiast pracownicy administracji i obsługi normalnie świadczą pracę;
 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • na wniosek rodzica ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z Twojej szkoły, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, masz obowiązek zorganizowania mu opieki;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach rodzic ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może wystąpić do dyrektora szkoły, do której uczęszcza jego dziecko o zapewnienie opieki.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.  

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/410


Świętujemy 25. rocznicę nadania imienia naszej szkole

25 lutego 2020 roku odbyły w naszej szkole obchody związane z Dniem Patrona. W tym dniu obowiązywał wszystkich strój galowy. O godzinie 7.30 uczniowie i nauczyciele zebrali się na hali sportowej, gdzie rozpoczęły się główne uroczystości. W tym roku nasza szkoła obchodzi 25-lecie nadania jej imienia. Zgodnie z ceremoniałem szkoły, po wprowadzeniu sztandaru odśpiewano hymn szkoły – „Odkrycie Kopernika”. Następnie uczennica Olga Florczak wprowadziła wszystkich w tematykę tego dnia. Po niej głos zabrał p. dyr. Bolesław Urbaniak. W tym dniu na zaproszenie przyjechało do nas Mobilne Planetarium z Torunia, dzięki któremu mogliśmy bliżej poznać wiadomości z zakresu astronomii.

Dzień Patrona przebiegał w dwóch grupach wiekowych: klasy 1-3 i 4-8. Każda klasa uczestniczyła w zajęciach w Mobilnym Planetarium i warsztatach astronomicznych, przygotowała krzyżówkę o tematyce związanej z Kosmosem, Mikołajem Kopernikiem i naszą szkołą, a także obejrzała film z 17 lutego 1995 roku nt nadania naszej szkole imienia Mikołaja Kopernika.

Dzień wcześniej odbył się Turniej Wiedzy w postaci testu obejmującego zagadnienia towarzyszące głównym obchodom. Udział w nim wzięli uczniowie wytypowani z każdego oddziału. Jego wyniki liczyły się do głównej punktacji Turnieju o Puchar Przechodni Dyrektora.

Klasy zdobywały zatem punkty za obecność i strój galowy, przygotowaną krzyżówkę i test wiedzy. Nad przebiegiem całego turnieju czuwała komisja w składzie: p.Elżbieta Podwiązka, p.Halina Chałupczyńska, p.Małgorzata Woroniecka.

W wyniku rywalizacji -

I miejsce i Puchar Przechodni oraz tytuł „Zdobywców Złotego Słońca” zdobyła klasa 2b,

II miejsce, statuetkę i tytuł „Przyjaciół Srebrnej Konwalii” zdobyła klasa 5c,

III miejsce, statuetkę i tytuł „Przyjaciół Kosmosu” zdobyła klasa 7b.

            Wszystkie zaplanowane na ten dzień zadania udało się zrealizować. W każdej klasie widać było zaangażowanie zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli. Nauczycielami odpowiedzialnymi za Dzień Patrona byli: p.dyr. Bolesław Urbaniak, p.dyr. Iwona Jaroszewska, p.Celina Dudzińska i p.Teresa Bernat.

prev next

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH
ZABAWA KARNAWAŁOWA

W dniu 7.02.2020 roku w naszej szkole odbyła się zabawa karnawałowa w dwóch grupach wiekowych. Tańcom dzieci z kl. I-III towarzyszyły liczne konkursy pod kierunkiem p.Pauliny Woźniak. Najwięcej emocji przyniósł wybór najciekawszych strojów karnawałowych oraz króla i królowej balu. Organizatorem zabawy dla najmłodszych była p.Teresa Bernat i p.Barbara Hućko.
Głównym organizatorem całości był SU, który stanął na wysokości zadania i sprawił, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci.
Centralnym punktem imprezy był korytarz przy hali sportowej, który zamienił się na ten dzień w magiczną salę dyskotekową, gdzie młodzież oddawała się tanecznym pląsom w rytm muzyki. Ten wystrój, oszałamiające efekty świetlne, nagłośnienie, muzyka to efekt wytężonej pracy prezydium SU z przewodniczącą Olgą Florczak na czele, sekcji IMPREZ I UROCZYSTOŚCI oraz opiekuna p. Tomasza Zalewskiego.
Wspólnej zabawie towarzyszyła biesiada, którą każda klasa wraz z wychowawcą organizowała we własnym zakresie. Podczas spotkań klasowych młodzież rozmawiała, grała w gry planszowe, kalambury, oglądała filmy itp.
Tradycyjnie odbyły się dalsze rozgrywki w grę FIFA zorganizowane poprzez członków SU i opiekuna p. Dariusza Podgórnego oraz Łukasza Włodarskiego
SU ogłosił też klasowy konkurs pt. "Najciekawsze przebranie karnawałowe".
W dniu 3.02.2020 r., podczas zebrania, została rozlosowana tematyka:
- klasy 4 - 5 - wybrany film,
- klasy 6 - wybrana bajka
- klasy 7-8 - wybrana dekada.
Każda klasa sama decydowała o wyborze konkretnego tematu (np. "Scooby Doo" - bajka  "Piraci z Karaibów" - film, "Lata 20-te" - dekada ), który jednak musiał być tożsamy z wylosowaną tematyką ogólną. Prezentacji dokonano w sali dyskotekowej (prezentacja wyglądu i krótka wypowiedź przedstawiająca pomysł). Organizatorzy powołali komisję w składzie: p. Iwona Jaroszewska, p. Celina Dudzińska, p. Tomasz Zalewski, która przyglądała się wszystkim prezentacjom, oceniając dobór tematu, wykonanie, jakość pokazu, ilość osób z klasy,które się włączyły,
Młodzież, wraz z wychowawcami, stanęła na wysokości zadania i szkoła w tym dniu wypełniła się barwnymi postaciami z bajek, filmów, teledysków.
Werdykt Jury był następujący:
1 miejsce - klasa 4a (Piraci z Karaibów)
2 miejsce - klasa 6a (Czerwony Kapturek)
3 miejsce - klasa 5c (Faceci w czerni)
Nagrodę dla zwycięzców w postaci darmowego przejazdu autokarem szkolnym na wybraną wycieczkę ufundował pan dyrektor.
Dziękujemy wszystkim za włączenie się do wspólnej zabawy i wspaniałą integrację.
Samorząd Uczniowski
 
prev next

Szkolno-Parafialny Konkurs Kolęd Rogozino 2020W dniu 25 stycznia niemal 30 osobowa reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w Szkolno-Parafialnym Konkursie Kolęd Rogozino 2020.
Rywalizowaliśmy w trzech kategoriach: chóry, zespoły wokalne i soliści. Udało nam się zdobyć 2 srebra i jedno złoto - czyli wszystkie wykonania zasłużyły na podium.
Oto szczegółowe wyniki:
Złota gwiazda dla JULII TYBUŚ z klasy 4a w kategorii soliści za przepiękne wykonanie kolędy „Mizerna cicha”,
Srebrna gwiazda dla chóru szkolnego za kolędę „Wśród nocnej ciszy”
Srebrna gwiazda dla zespołu wokalnego w składzie Olga Florczak, Natalia Kosielińska, Zuzia Bąkowska, Patrycja Lewandowska, Kaja Gala, Kinga Sepioła, Lena Koziczyńska, Laura Murawska za trzygłosowe wykonanie „Kolędy dla nieobecnych”.
Opiekunem i nauczycielem naszych śpiewających gwiazd jest Tomasz Zalewski.
Jesteśmy dumni, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


!!UWAGA!!

Od dnia 15.01.2020 r.

 (ŚRODA)

następuje zmiana tygodniowego rozkładu zajęć.


SP RADZANOWO NA BIAŁEJ SZKOLE 2020 

 W MAŁYM CICHYM


W dniach 02-08 stycznia grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej w Radzanowie była uczestnikami obozu narciarskiego w przepięknie położonej miejscowości u podnóża Tatr w Małym Cichym/Zakopanego
Nasi wychowankowie mieli okazję codziennie uczyć się i doskonalić jazdę na nartach pod okiem opiekunów Pana Mariusza Kusy i Pani Iwony Mroczek, oraz wykwalifikowanych instruktorów narciarstwa na bardzo dobrze przygotowanych trasach narciarskich w Małym Cichym, Jurgowie i Białce Tatrzańskiej
Po wyczerpującej jeździe na nartach po obiedzie wyruszaliśmy na kolejną dawkę aktywności ruchowej tym razem na kręgielnie, baseny termalne w Białce Tatrzańskiej, bądź na tor lodowy do COS -u w Zakopanem Natomiast, wieczorami był czas na grę w bilard, tenisa stołowego, oraz różnego rodzaju gry i zabawy rozwijające wiedzę o Polsce i świecie pod czujnym okiem Pani Iwony Jaroszewskiej
W trakcie tego 7- dniowego wspólnego pobytu w naszych polskich przepięknych Tatrach mogliśmy poznawać się w nowych sytuacjach co budowało nasze relacje, dlatego smutno było wyjeżdżać i wracać do codziennych obowiązków szkolnych
Wychowawcy i instruktorzy dziękują wszystkim uczestnikom za spędzone wspaniałe chwile i za wzorową współpracę podczas obozu i mamy nadzieję iż widzimy się za rok w tym samym składzie


WESOŁYCH ŚWIĄT!

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Radzanowie wraz z dyrekcją szkoły, nauczycielami oraz uczniami, życzy wszystkim wesołych i radosnych świąt Bożego Narodzenia


SZLACHETNA PACZKA 2019   

 Już po raz szósty uczniowie i nauczyciele  naszej szkoły wzięli udział w tym społecznym projekcie. Szlachetna Paczka to dla najbardziej potrzebujących nie tylko świąteczny prezent, ale przede wszystkim impuls do zmiany. To pomoc polegająca na nawiązaniu relacji z drugim człowiekiem, który potrzebuje nie tylko pomocy materialnej, ale również uwagi i zainteresowania. Dzięki nam osoby dotknięte nieszczęściem wiedzą, że jest ktoś, kto dostrzegł ich potrzeby    i w nich wierzy. Odzyskanie nadziei na zmianę w życiu to najlepszy prezent, jaki mogliśmy wszyscy sprawić w ten świąteczny czas.

    W tym roku z bazy rodzin Szlachetnej Paczki wybraliśmy starszego, schorowanego pana Stanisława, który potrzebował przede wszystkim kołdry, pościeli, prześcieradeł, ręczników, dresów, detergentów, żywności trwałej i produktów dla diabetyków.

    Niektórzy uczniowie chętni do udziału w akcji podarowali  środki czystości i żywność, inni przynieśli pieniądze. W sumie zebrano 1381,15zł. Ze środków tych zakupiono wszystkie niezbędne rzeczy. Zostały one zapakowane i dostarczone do magazynu zbiorczego, a stamtąd do samego zainteresowanego.

    Wszystkim, którzy włączyli się w akcję bardzo dziękujemy. Jesteśmy wdzięczni za okazane wsparcie, chęć niesienia pomocy, szlachetność i otwartość na drugiego człowieka.

Organizator Szlachetnej Paczki p. Joanna Słupecka

 wraz z wychowankami

 

prev next
play

Absolwenci SP RADZANOWO uczestnikami badań w Instytucie Sporu w Warszawie

W dniu 17.12.2019 nasi absolwenci przeszli badania zdolności motorycznych w Instytucie Sportu w Warszawie, jest to pokłosie uczestnictwa trzy letniego w programie "Szkolny Klub Sportowy" finansowanym przez Ministerstwo Sportu pod opieką nauczyciela W-F Mariusza Kusego i osiągania bardzo wysokich wyników sportowych w poprzednich latach jako uczniowie SP Radzanowo. Było to wyróżnienie, iż nasi byli uczniowie zostali wyselekcjonowani z tysięcy młodych ludzi uprawniających sport jako jednostki najbardziej uzdolnione sportowo. Selekcja odbyła na podstawie danych znajdujących się w Narodowej Bazie Talentów.
Gratulacje


Płocka Sztafeta Olimpijska 2019 


13 grudnia 2019 r. na hali sportowej ZST w Płocku odbyła się Płocka Sztafeta Olimpijska na ergometrach wioślarskich. 

Zawodnicy startowali na dystansie 200 m. 

Reprezentacja chłopców naszej szkoły zajęła pierwsze miejsce, dziewczęta miejsce drugie.

Skład drużyny dziewcząt:

Gala Kaja

Rudowska Anna

Szymańska Julia

Machała Julia

Czarnecka Maja - rezerwowa  

Skład drużyny chłopców:

Sobiecki Jakub

Jodłowski Krystian

Ławicki Adam

Krzemiński Paweł

Gawliński Jakub - rezerwowy

Ługowski Sebastian - rezerwowy


Mikołajkowe PREZENTY!


Dnia 6.12.2019 do naszej szkoły zawitał nietypowy mikołaj. Wszyscy uczniowie musieli być bardzo grzeczni w tym roku, gdyż mikołaj przyniósł fantastyczne prezenty w postaci 15 notebooków firmy ACER. Serdecznie dziękujemy "mikołajowi" za tak wspaniałe prezenty, które zdecydowanie pomogą uczniom w rozwijaniu swoich zainteresowań, ale także staną się doskonałym narzędziem do pracy nie tylko na zajęciach informatyki.


Orlen Handball Mini Liga

W dniu dzisiejszym zakończyła się rywalizacja naszych najmłodszych reprezentantów w XIII edycji OHML. Nasi reprezentanci zajęli w tej edycji XI miejsce. Gratulacje za walkę i chęć wygrywania w każdym meczu.


Powiatowy drużynowy  turniej tenisa stołowego 

5 grudnia reprezentacja naszej szkoły startowała w powiatowym drużynowym turnieju tenisa stołowego zajmując pierwsze miejsce.

Gratulacje dla Natalii Kosielinskiej i Justyny Boruckiej.


ANDRZEJKI 2019

W dniu 27.11.2019 roku w naszej szkole odbyła się impreza andrzejkowa. Głównym organizatorem całości był SU, który stanął na wysokości zadania i sprawił, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci.
Impreza miała nieco inny charakter niż dotychczas. Organizatorzy zadbali o to, żeby każdy znalazł coś dla siebie.
Centralnym punktem imprezy był korytarz przy hali sportowej, który zmienił się na ten dzień w magiczną salę dyskotekową, na której młodzież oddawała się tanecznym pląsom w rytm muzyki. Ten wystrój, oszałamiające efekty świetlne, nagłośnienie, muzyka to efekt wytężonej pracy prezydium SU z przewodniczącą Olgą Florczak na czele, sekcji IMPREZ I UROCZYSTOŚCI  oraz opiekuna p. Tomasza Zalewskiego.
Wspólnej zabawie towarzyszyła biesiada, którą każda klasa wraz z wychowawcą organizowała we własnym zakresie. Podczas spotkań klasowych młodzież rozmawiała, grała w gry planszowe, kalambury, oglądała filmy itp.
Ogromną popularnością, która przerosła oczekiwania organizatorów, cieszył się też ogłoszony turniej w grę FIFA20 zorganizowany przez członków SU i opiekuna p. Dariusza Podgórnego. Napłynęło tyle zgłoszeń, że ramy czasowe imprezy pozwoliły na przeprowadzenie tylko części eliminacji. Kolejne rozgrywki będą kontynuowane aż do wyłonienia grupy finałowej, której mecze będzie można zobaczyć na zorganizowanym ogólnoszkolnym finale.


Tradycyjne Andrzejki KLASY 1-3

Andrzejki to idealna chwila do wrób i zabaw przed nadchodzącym adwentem. Z tej okazji 27 listopada odbyła się dyskoteka dla klas I-III. Jak tradycja nakazuje, na imprezie nie zabrakło wróżb i zabaw. Był więc konkurs na najciekawszy strój, najlepiej bawiącą się klasę, ustawianie butów itp. Piękny wystój sali i super muzyka wprowadziła nas w dokonały nastrój, dzięki czemu uczestnicy świetnie się bawili. Na koniec wszyscy uczniowie za doskonałą zabawę otrzymali słodkie upominki, a osoby wyróżnione za najciekawszy strój otrzymały świąteczne kubeczki i czekolady.

Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę i życzmy dobrego przygotowania się do Świąt Bożego Narodzenia.
Organizatorzy: Grażyna Gołębiewska, Beata Lejza


Zawody unihokej

W listopadzie odbyły się w Radzanowie powiatowe finały rozgrywek w unihokeja.

W kategorii dzieci - chłopcy zajęli 2. miejsce, zaś w kategorii młodzież - zarówno dziewczynki jak i chłopcy zajęli   2. miejsce.

GRATULACJE


Misiowe szaleństwo w SP w Radzanowie

 

Może być duży lub mały, brązowy, biały, szary… Jest miękki, puchaty i lubimy go przytulać. Każdy ma go w domu, lecz nie każdy wie, że ma już 117 lat. Towarzysz dzieci i dorosłych w świecie beztroskiej zabawy oraz przyjaciel - powiernik największych sekretów i tajemnic. Najmilsza zabawka i bohater wielu książek oraz filmów dla dzieci – Pluszowy Miś.

27.11.2019 r. wszystkie misie opuściły swoje zaciszne pokoiki i przybyły wraz z uczniami do szkoły.

Celem całego przedsięwzięcia było m.in. zapoznanie dzieci z historią powstania Święta Pluszowego Misia, przedstawienie różnych sylwetek misiów, nabywanie umiejętności pracy i zabawy w zespole. Były zagadki, kolorowanki, wyklejanki i piosenki. Jednak, jak zwykle, najwięcej emocji i skupienia w oczach widzów - najmłodszych uczniów naszej szkoły – zebrał „miniteatrzyk”. Co roku nauczyciele czytają fragment wybranej książki z podziałem na role. W tym roku była to „Bajka o Misiu Łasuchu”, której wykonanie nagrodzono gromkimi brawami. W ramach tego dnia uczestniczymy i propagujemy akcję „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Proces systematycznego czytania jest ważnym elementem rozwoju dziecka, mądrym sposobem spędzania z nim czasu i najlepszą inwestycją w jego przyszłość.

W naszej szkole to święto, przygotowywane przez nauczycieli biblioteki i świetlicy, jest już tradycją. Tegoroczne, jak zawsze, wywołało u dzieci wiele uśmiechów i radości. Mimo coraz nowocześniejszych i coraz bardziej atrakcyjnych zabawek, moda na misie nie przemija. Za przygotowanie całego przedsięwzięcia podziękowania należą się Celinie Dudzińskiej oraz Małgorzacie Woronieckiej.


Bezpieczna droga do szkoły

            W piątek 15 listopada podczas apelu na temat bezpieczeństwa na drogach i Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych, podsumowaliśmy XII Szkolny Konkurs „Bezpieczna droga do szkoły”. Promujemy w ten sposób wśród uczniów prawidłowe postawy na drodze jako uczestnika ruchu drogowego. Zadanie te realizujemy także w ramach programu „B&N –Bezpieczny i Niechroniony”. Szczególnie w okresie jesienno zimowym należy pamiętać, aby piesi i rowerzyści byli dobrze widoczni na drodze. Najlepiej wówczas zakładać kamizelki odblaskowe lub odblaski. Zawsze trzeba stosować się do przepisów ruchu drogowego oraz pamiętać o zasadzie szczególnej ostrożności.

            Wyniki konkursu plastycznego:

I miejsca - Bartosz Sztendur 3a, Paulina Ura 3a, Dawid Palmowski 3b, Natalia Ławicka 6b

II miejsca – Zuzanna Lewandowska 1b, Maria Maszenda 1b, Natalia Mazurkiewicz 3a

III miejsca – Leon Koziczyński 3a, Łukasz Maliński 3b

Wyróżnienia – Maja Szczutowska 3b, Fabian Gołębiowski 2b, Julia Grabarczyk 3a, Adam Piórkowski 3b, Michalina Nowalińska 1a, Adrian Kiełpiński 3b, Iga Osiecka 1a, Zosia Gorsiak 1b, Julia Gawecka 1b, Franek Biały 1a, Gabriela Łazarz 3a, Alan Krawczyk 3a, Maja Jóźwiak 3b, Kacper Pietrzak 1a, Franek Orłowski 2b, Miłosz Koper 1a, Malwina Grabowska 1a, Kacper Pesta 1b, Zuzia Ziemkiewicz 1b.


„Niepodległa niepokorna”

W burzliwej historii naszej Ojczyzny było wiele wzlotów i upadków. Jednak dzień 11 listopada 1918 roku na trwałe zapisał się w umysłach wielu pokoleń Polaków.

Polska po 123 latach niewoli wróciła na mapę Europy. Stała się wolnym i niepodległym krajem. By przypomnieć o tych wydarzeniach, 12 listopada w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia. Uczniowie klas IV, V, VII wierszem i piosenką oddali hołd tym, którzy walczyli o wolność, oddali hołd naszym symbolom narodowym.

Uroczystość przygotowali: Magdalena Wolińska, Ewa Piotrowska, Tomasz Zalewski. Spotkanie społeczności szkolnej zakończyło przemówienie pani wicedyrektor Iwony Jaroszewskiej, która mówiła o potrzebie pielęgnowania pamięci o polskiej historii - bolesnej, ale pięknej.
Śniadanie daje moc


Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień.
Już trzeci rok nasza szkoła uczestniczy w programie ogólnopolskim Śniadanie Daje Moc. Głównym zadaniem tego programu edukacyjnego jest zwiększanie świadomości na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka. Podsumowaniem programu jest, jak co roku, zorganizowanie w szkole Dnia Zdrowego Śniadania. W tym roku zaplanowano go na 7 listopada.
Od początku listopada rozpoczęły się w szkole przygotowania. Dzieci z klas  I-III na lekcjach dowiadywały się o konieczności racjonalnego odżywiania się, poznawały 12 zasad zdrowego żywienia, przypominały sobie Piramidę Zdrowego Żywienia oraz rolę warzyw i witamin w codziennym jadłospisie.
W końcu nadszedł długo oczekiwany dzień - 7  listopada...
Uczniowie każdej klasy, pod kontrolą swoich wychowawców, przygotowali swoje drugie śniadanie. Były to zdrowe, kolorowe i apetyczne kanapki oraz owocowe sałatki. Dzieci z entuzjazmem przystąpiły do degustacji przygotowanych przez siebie zdrowych śniadań. Taki poczęstunek było dla nich prawdziwą frajdą. Na twarzach promieniał uśmiech i  zachwyt. Wyczarowali prawdziwe dzieła sztuki, które szybko znikały z talerzy. Pojawiło się wiele pomysłów na kolorowe i zdrowe kanapki, sałatki owocowe . Śniadanie było przepyszne, urozmaicone, niecodzienne. Zrobione własnoręcznie, smakowało wyjątkowo ... mniaaam palce lizać!
Mamy nadzieję, że nasi uczniowie będą  pamiętać o tym, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia, dzięki któremu mają energię do nauki i zabawy oraz lepiej koncentrują się na lekcjach.
Był to z pewnością udany dzień promujący zdrowie w naszej szkole.
Dziękujemy serdecznie Rodzicom, którzy pomogli w przeprowadzeniu tego wyjątkowego dnia.


Rejonowy Turniej Unihokeja 

5 listopada 2019 r. odbył się 1.etap Rejonowego Turnieju Unihokeja. Wyniki spotkania:

Kategoria dzieci dziewczyny

 • I miejsce Nowe Miszewo
 • II miejsce Radzanowo

Kategoria dzieci chłopcy

 • I miejsce Radzanowo
 • II miejsce Nowe Miszewo

Kategoria młodzież dziewczyny

 • I miejsce Nowe Miszewo
 • II miejsce Radzanowo

Kategoria młodzież chłopcy

 • I miejsc Radzanowo
 • II miejsce Nowe Miszewo

RAPPEDAGOGIA  „Lepiej zapobiegać, niż leczyć” 

W dniu 5 listopada 2019 roku w ramach realizacji programu profilaktyki uzależnień „Używkom mówię - Nie” odbyły się spotkania „Lepiej zapobiegać, niż leczyć”, przeznaczone dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców uczniów naszej szkoły. Spotkania przeprowadził Pan Dobromir „Mak” Makowski- pedagog, autor projektu profilaktycznego opartego na muzyce Hip Hop RAPPEDAGOGIA. Celem głównym programu było ograniczenie zjawiska uzależnień od narkotyków, alkoholu, dopalaczy i innych środków psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży.


"Ślubowanie pierwszaków"

Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Radzanowie są już pełnoprawnymi uczniami. W czwartek 24 października 2019 roku odbyło się w sali CKiS w Radzanowie uroczyste pasowanie na ucznia. To był wyjątkowy dzień.
    Na uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości, a wśród nich, m.in.: pan Marcin  Kuczkowski - sekretarz Gminy Radzanowo, pan Bolesław Urbaniak - dyrektor Szkoły Podstawowej w Radzanowie, pani Iwona  Jaroszewska - wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Radzanowie, pani Izabela Tomaszewska - dyrektor Samorządowego Przedszkola w Radzanowie, pan Krzysztof Pietrzak  przewodniczący  Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Radzanowie, pani Magdalena  Kosielińska - dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie.
    W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, 42 pierwszoklasistów ślubowało być dobrymi uczniami i Polakami, uczyć się tego co piękne i mądre, szanować rodziców, nauczycieli i kolegów. Po złożeniu ślubowania pan dyrektor Bolesław Urbaniak  dokonał symbolicznego pasowania na ucznia wypowiadając zdanie: Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Radzanowie.
    Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego już się w szkole nauczyli. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy oraz odpowiedzi na szereg bardzo ważnych pytań. Wszyscy  zgodnie potwierdzili, że dzieci wspaniale zdały egzamin pierwszoklasisty .
   Na zakończenie ceremonii ślubowania zaproszeni goście złożyli uczniom życzenia i obdarowali ich prezentami. Następnie zrobiono pamiątkowe zdjęcie i poproszono zebranych na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.
Uroczystość przygotowały wychowawczynie klas I: Agnieszka Kupniewska i Iwona Olęcka przy współpracy z rodzicami oraz Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie.
Wychowawczynie klas I składają podziękowanie wszystkim osobom zaangażowanym w to przedsięwzięcie.

V SZKOLNY TURNIEJ UNIHOKEJA o Puchar Przechodni Rady Rodziców 

V Szkolny Turniej Unihokeja o Puchar Przechodni Rady Rodziców odbył się we wtorek 29 października 2019r. Turniej rozgrywany był w czterech kategoriach – dziewcząt i chłopców klas IV-VI i VII-VIII. Impreza miała na celu popularyzację unihokeja w środowisku szkolnym oraz promowanie aktywności sportowej jako właściwego sposobu spędzania czasu wolnego i przestrzeganie zasad fair play. 

Klasyfikacja końcowa dostępna >>tutaj<<

Zdjęcia z przebiegu całych zawodów znajdziemy >>tutaj<<

Organizatorzy – Ireneusz Gontarek,  Monika Wolińska, Elżbieta PodwiązkaMłodzi znawcy powiatu płockiego

20 lecie Powiatu Płockiego było inspiracją do wnikliwszego zainteresowania własnym regionem. Służył temu I Interaktywny Turniej Wiedzy o Powiecie Płockim i Ziemi Płockiej. Młodzi uczestnicy zmagań musieli wykazać się wiedzą na temat historii, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, osiągnięć oraz ważnych inwestycji. Na pytania odpowiadali za pomocą tabletów zsynchronizowanych ze specjalnym systemem, który natychmiast zapisywał odpowiedzi i wyświetlał je na ekranie. Tak więc zespoły oraz kibicujący im koledzy na bieżąco śledzili wyniki konkursu.

Po 22 rundach Turnieju i dogrywce reprezentantki naszej szkoły, Olga Florczak, Zuzanna Bąkowska i Kinga Sepioła, uplasowały się na drugiej pozycji. Gratulacje dla dziewczyn oraz dla Pani Iwony Jaroszewskiej za przygotowanie tak fantastycznego zespołu.

 


"Szkoła pamięta"

 Szkoła w Radzanowie włączyła się  w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”.

„Zbliżają się dni, w których w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych. Porządkujemy groby i zapalamy znicze. Wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. Pamięć o nich jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań (…)”


Finał Międzypowiatowy Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Indywidualnych Biegach Przełajowych Sierpc '19

23.10.2019


Reprezentacja SP Radzanowo wzięła udział w Finale Międzypowiatowym Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Indywidualnych Biegach Przełajowych
W kategorii dzieci: dziewczęta zajęły 5 miejsce, natomiast chłopcy 7 lokatę.
W kategorii młodzież: dziewczęta uplasowały się na 7 pozycji w klasyfikacji generalnej, z kolei chłopcy zakończyli zmagania na 12 miejscu.
Na wyróżnienie zasługuje 4 miejsce Artura Woronieckiego, 6 pozycja Natalii Ławickiej i 9 miejsce Alicji Krzemińskiej. Uczniowie Ci zakwalifikowali się do finału wojewódzkiego.
Gratulacje dla całej ekipy za walkę i determinację do osiągania jak najwyższych miejsc podczas zawodów .


W dniu 15.10 SU wraz z chórem szkolnym zorganizowali Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole. Była to impreza z cyklu na wesoło z odpowiednią dawką humoru. Uczniowie przygotowali dla wszystkich dużą dawkę dobrej zabawy, w którą włączeni zostali także nauczyciele, którzy w zabawny sposób przedstawili nam co dzieje się za zamkniętymi drzwiami pokoju nauczycielskiego. Następnie za sprawą chóru szkolnego wszyscy zostali wciągnięci w wir dobrej, polskiej muzyki rockowej. Wspólny śpiew połączył pokolenia i nasza hala sportowa przez długi czas rozbrzmiewała ambitnymi dźwiękami polskiego rocka. Oczywiście nie zabrakło także życzeń i tradycyjnego sto lat a uczniowie przekazali na ręce pana dyrektora symboliczny bukiet kwiatów w podzięce dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły. Na koniec swoje życzenia dla wszystkich skierował także pan dyrektor oraz pan wójt. Podczas uroczystości pożegnaliśmy i podziękowaliśmy za wieloletnią współpracę p. Stanisława Budnickiego i p. Stanisława Chałupczynskiego, którzy przeszli na emeryturę.Powiatowe Sztafety Biegów Przełajowych  - MIMS

10 października br. nasza szkoła była organizatorem Powiatowych Sztafetowych Biegów Przełajowych w ramach Mazowieckich Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej. Deszczowa pogoda nie zniechęciła wytrwałych biegaczy i do zawodów zgłosiło się osiem szkół z powiatu płockiego. Na trasie, w biurze zawodów i przy nagłośnieniu pracowali wyznaczeni nauczyciele naszej szkoły. Dla każdego uczestnika była ciepła herbata przygotowana przez panie z obsługi. Starty i metę sędziowali sędziowie Szkolnego Związku Sportowego.

Wyniki i klasyfikacja dostępna >>tutaj<<


Spotkanie z policjantem

W dn. 08.10.2019 uczniowie klas IV- VIII  Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika  w Radzanowie  wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez przedstawicieli Posterunku Policji w Radzanowie. Głównym celem zajęć Ostrzegam, informuję - odpowiedzialność prawna osób nieletnich, było zwiększenie świadomości uczniów w zakresie odpowiedzialności prawnej osób nieletnich wynikających z Ustawy o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich


XIX  DZIEŃ PAPIESKI

W dniu 11.10.2019 roku w naszej szkole obchodziliśmy XIX Dzień Papieski pod hasłem WSTAŃCIE, CHODŹMY. 

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akademii poświęconej osobie  ŚWIĘTEGO  JANA  PAWŁA  II a także mogli obejrzeć  i wysłuchać archiwalnego nagrania z 16 października 1978 roku, kiedy świat dowiedział się, że Polak Karol Wojtyła został PAPIEŻEM.
Akademię przygotowali: p. Bożena Gackowska i p. Tomasz Zalewski
NOE 2019


W dn. 03.10.2019 uczniowie klas VI i VII SP w Radzanowie wzięli udział w zajęciach z zakresu profilaktyki uzależnień Noe I. Celem głównym zrealizowanych zajęć było zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie konsekwencji picia alkoholu i korzystania z innych substancji psychoaktywnych, a także wiedzy o skutkach uzależnienia.

prev next

OSEWyzwanie  Smart Szkoła 2019

W dniu 26 września 2019r Pan Łukasz Włodarski nauczyciel naszej szkoły odebrał z rąk Ministra Cyfryzacji Pana Marka Zagórskiego certyfikat laureata w konkursie #OSEWyzwanie organizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji, Ogólnopolską Sieć Edukacyjna oraz NASK. Przyznana nagroda którą jest mobilna pracownia komputerowa wartości 50000 złotych zostanie przekazana Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Radzanowie do końca roku szkolnego 2019/2020.

W konkursie #OSEwyzwanie mogły wziąć udział szkoły z miejscowości liczących do 50 tysięcy mieszkańców. Zadaniem uczestników było zgłoszenie szkoły do projektu OSE i programu mLegitymacja szkolna oraz przeslanie pracy plastycznej pt. „Smart Szkoła”. Dodatkowymi nieobligatoryjnymi warunkami zwiększającymi szanse w konkursie było uczestnictwo szkoły w „CodeWeek” czyli europejskim tygodniu kodowania którego celem jest  popularyzacja i promocja nauki programowania wśród dzieci, młodzieży oraz zgłoszenie nauczyciele do programu OSEHero. Szczególne podziękowania dla Pana Łukasz Włodarskiego który jest inicjatorem i koordynatorem całego przedsięwzięcia oraz dla uczennic klasy 7b: Olgi Florczak, Zuzanny Bąkowskiej i Kingi Sepioła które wykonały prace plastyczną.


Jubileuszowe Biegi w Radzanowie 

26 września odbył się jubileuszowy - XX Jesienny Bieg Przełajowy na Mazowszu, organizowany przez Uczniowski Klub Sportowy „Atleta” i Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Radzanowie. Głównym celem organizacji takiej imprezy jest popularyzacja lekkiej atletyki w środowisku młodzieży szkolnej i upowszechnianie sportu rekreacyjnego w środowisku.  Łącznie w zawodach pobiegły 582 osoby.

Podsumowanie biegu w zakładce Jesienny Bieg PrzełajowyZdrowie na talerzu

W dniach 19.09.2019 i 23.09.2019 w SP w Radzanowie odbyły się warsztaty żywieniowe przeznaczone dla uczniów i rodziców naszej szkoły. Celem warsztatów „ Zdrowie na talerzu” była promocja zdrowego odżywiania, zapoznanie uczniów z zasadami racjonalnego żywienia, dostosowanego do ich wieku rozwojowego oraz przekonanie do zmiany negatywnych zachowań żywieniowych sprzyjających m.in. zaburzeniom prawidłowego wzrostu i rozwoju, obniżenia odporności, pogorszeniu możliwości poznawczych a w przyszłości powstawaniu chorób cywilizacyjnych.


Harmonogram hali sportowej - jesień 2019


Jak co roku w naszej szkole odbywa się Jesienny Bieg Przełajowy. W tym roku startujemy po raz XX. Impreza odbędzie się 26.09.2019(czwartek) na boisku za budynkiem szkoły.  Wszystkich chętnych zapraszamy do uczestnictwa. Biegi odbędą się aż w 20 kategoriach. 
Pamiętajmy. Wyniki są ważne lecz wspólna zabawa najważniejsza. Do zobaczenia na biegu!

Regulamin i karty zgłoszeniowe dostępne są tutaj
ZAPRASZAMY!!


Żywa lekcja historii

W dniu 19 września 2019 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w „Żywej lekcji historii” zorganizowanej przez grupę REKONSTRUKTO . Tematyka pokazu obejmowała wydarzenia z 1939 roku „Wrzesień 39 czyli rzecz o tym jak wybuchła II wojna światowa a zniknęła II RP

Uczniowie mieli okazję zapoznać się z sytuacją na arenie międzynarodowej w dwudziestoleciu międzywojennym . Zainteresowanie wzbudziły polskie mundury wojskowe, ekwipunek i wyposażenie żołnierza podczas kampanii wrześniowej . Uczniowie chętnie uczestniczyli w musztrze wojskowej . Program przybliżył losy państwa polskiego . Wzbudził duże zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży , udowodnił iż historia jest niezwykła i pasjonująca . Koordynatorem zajęć była pani Iwona Jaroszewska .


Rozkład autobusów szkolnych 

UWAGA!!!! 

nastąpiła zmiana rozkładu autobusów szkolnych. Zmiana wchodzi w życie z dniem 23.09.2019

 Nowe rozkłady znajdziemy >>>>TUTAJ<<<<


02.09.2019r.

Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny


01.09.2019r.

Gminne obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej 27.08.2019r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

 Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbędzie się 2 września na hali sportowej szkoły o godzinie 9:00.


02.08.2019r.

  "Dnia pierwszego września, roku pamiętnego,

Wróg napadł na Polskę z kraju sąsiedniego"

 Zapraszamy na gminne obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej upamiętniające bohaterów poległych w obronie ojczyzny. 
Program obchodów na plakacie.


03.07.2019r.

Srebro na zawodach międzynarodowych

 Olimpia Radzanowo uczestniczyła w międzynarodowym turnieju piłki ręcznej w Cedalion Cup 2019 Lokeren w Belgii. Nasi zawodnicy wywalczyli srebro. Gratulujemy:)

Szczegóły w zakładce ULKS Olimpia


19.06.2019r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

 19 czerwca odbyła się w naszej szkole uroczystość zakończenia roku szkolnego. Miała ona charakter szczególny. Mury naszej szkoły opuści 92 absolwentów - uczniowie klas ósmych i ostatniego rocznika gimnazjum. O ósmej rano na hali sportowej zebrali się uczniowie, nauczyciele i rodzice. Na rozpoczęcie usłyszeliśmy utwór "Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy", by po chwili zgodnie z tradycją szkoły wszyscy absolwenci zatańczyli poloneza. W części oficjalnej, po hymnie państwowym i hymnie szkoły, nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru według ceremoniału szkolnego. W części artystycznej były wiersze, piosenki, życzenia, kwiaty i podziękowania - ósmoklasiści i trzecioklasiści żegnali się ze szkołą. Niejedna łza wzruszenia pojawiła się u uczniów i nauczycieli, szczególnie wychowawców. Nie zabrakło również pożegnania absolwentów przez uczniów klas siódmych - życzenia i kwiaty.

 Obecny na uroczystości Wójt Gminy Radzanowo Sylwester Ziemkiewicz podkreślił wyjątkowość dnia, kiedy mury radzanowskiej szkoły opuszczają dwa roczniki absolwentów. Przypomniał o niedawnej uroczystości jubileuszowej szkoły i znaczeniu naszej szkoły w gminie.

 Po przemówieniu dyrektor Szkoły Bolesław Urbaniak wręczył absolwentom dyplomy ukończenia szkoły i nagrody za wyniki w nauce lub stuprocentową frekwencję. Dyrektor, Wójt i przewodnicząca Rady Gminy Radzanowo wręczyli absolwentom stypendia za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Ważnym momentem było wręczanie listów gratulacyjnych rodzicom absolwentów, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce. Rodzice, którzy angażowali się w pomoc wychowawcy, przy realizacji programu wychowawczego, otrzymali również stosowne podziękowania. Przewodnicząca Rady Rodziców Monika Witkowska wręczyła nagrody (karty podarunkowe) ósmoklasistom, którzy otrzymali: *najwyższy wynik z egzaminu - Katarzyna Dobosz, *najwyższą średnią - Natalia Sztendur (6,0) i Katarzyna Dobosz (6,0) oraz *największy sukces sportowy - Jakub Padzik. W klasach trzecich gimnazjalnych: *najwyższy wynik z egzaminu - Jakub Adamczyk, *najwyższa średnia - Jagoda Przedpełska i * największy sukces sportowy - Mateusz Atlak.

 Przyszedł czas na wręczenie nagród uczniom klas V-VII, każdy wychowawca razem z dyrektorem szkoły gratulowali wyników w nauce lub uzyskania stuprocentowej frekwencji. Olga Florczak otrzymała również nagrodę od Rady Rodziców za najwyższą średnią (6,0).

 Na zakończenie uroczystości na hali przewodnicząca Monika Witkowska podziękowała wszystkim - uczniom, nauczycielom, dyrektorowi i przede wszystkim rodzicom za kilka lat wspólnej pracy w Radzie Rodziców. Z rąk dyrektora szkoły otrzymała pożegnalny bukiet kwiatów.

 Następnie uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas, gdzie otrzymali świadectwa, stypendia naukowe i za osiągnięcia sportowe oraz dyplomy sportowca za osiągnięcia w dziedzinie sportu lub godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych.

 Po godzinie jedenastej rozpoczęła się uroczystość dla klas I-IV. Część artystyczną przygotowali uczniowie klas trzecich. Były wiersze i piosenki, które śpiewali razem z uczniami z chóru szkolnego. Każdy trzecioklasista otrzymał dyplom ukończenia klasy trzeciej. Dla wyróżniających się były dyplomy i nagrody. Dla rodziców uczniów klas trzecich były podziękowania za pomoc i angażowanie się w życie klasy i szkoły.

 Następnie nagrody i dyplomy otrzymali uczniowie klas czwartych, drugich i pierwszych. Po zakończeniu w klasach otrzymali świadectwa.

Rok szkolny 2018/2019 dla uczniów jest już zakończony. /mw/

Życzymy WSZYSTKIM wypoczynku i bezpiecznych Wakacji! :)

Fotorelacja
Polonez w wykonaniu absolwentów


18.06.2019r.

Wycieczka nagrodowa

  18 czerwca 52 uczniów wraz z opiekunami uczestniczyło w wycieczce nagrodowej. Pierwszym punktem programu było zwiedzanie z przewodnikiem Obserwatorium UMK, które znajduje się w miejscowości Piwnice koło Torunia. Mogliśmy usłyszeć wiele ciekawych informacji astronomicznych, zobaczyć  warsztat pracy astronoma. Pan przewodnik wprowadził w fascynujące zagadnienia budowy i ewolucji Wszechświata oraz przybliżył najnowsze osiągnięcia badawcze astronomii. Zobaczyliśmy z bliska radioteleskop o średnicy 32m (największy w Europie Środkowej) oraz zabytkowy astrograf  Drapera, a duże wrażenie zrobiły też wielkości planet względem Słońca w zmniejszeniu 1do 10 miliardów.

 Następnie przejechaliśmy do Torunia, gdzie zwiedzaliśmy wystawę w Niewidzialnym Domu. To miejsce na wszystkich zrobiło ogromne wrażenie. W małych kilkuosobowych grupach oprowadzani byliśmy w całkowitej ciemności przez niewidomych przewodników. Mogliśmy poczuć innymi zmysłami niż wzrok oraz chociaż trochę zrozumieć, jak to jest nic nie widzieć. Niewidzialny Dom pokazuje świat, którego nie możesz zobaczyć.

Fotorelacja


18.06.2019r.

Piłka ręczna po raz czwarty

   17 czerwca ULKS Olimpia zorganizował w naszej szkole już po raz czwarty Turniej Piłki Ręcznej. Szczegóły w zakładce ULKS Olimpia.


18.06.2019r.

Klasy szóste w Warszawie

  28 maja klasy szóste uczestniczyły w wycieczce do Warszawy. Spotkanie ze stolicą rozpoczęliśmy od pobytu w parku trampolin, gdzie każdy uczestnik mógł sprawdzić swoją kondycję. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Powązek. W skupieniu słuchaliśmy opowieści przewodnika o wybitnych Polakach spoczywających na tym cmentarzu. Po krótkim posiłku i odpoczynku udaliśmy się na Zamek Królewski. Zwiedziliśmy prywatne pokoje króla Stasia i obejrzeliśmy film przedstawiający odbudowę zamku ze zgliszczy wojennych. Do domu wróciliśmy zmęczeni, ale zadowoleni. Uważamy, że wycieczka była udana. Poznaliśmy wiele ciekawostek o Warszawie, a także wzbogaciliśmy naszą wiedzę historyczną.


13.06.2019r.

Jubileusz Stulecia Szkoły w Radzanowie

  13 czerwca miała w naszej szkole miejsce uroczystość związana z jubileuszem  przypadającym na rok szkolny 2018/2019. Istnienie Szkoły w  Radzanowie datuje się od roku szkolnego 1918/1919.

 Przy wejściu do szkoły została odsłonięta tablica pamiątkowa z cytatem  Mikołaja Kopernika„ Nie jest sprawą małej wagi uczynić jasnym to, co z racji swych właściwości pozostaje zasłonięte grubą mgłą niewiedzy”

 W części oficjalnej uroczystości pan dyrektor Bolesław Urbaniak przedstawił rys historyczny naszej szkoły oraz były wystąpienia gości zaproszonych. W części artystycznej uczniowie prezentowali wiersze i piosenki. Na zakończenie zaprezentowano film o szkole. 

Fotorelacja    


13.06.2019r.

"Ale Akcja..." po raz trzynasty

  12 czerwca odbył się XIII Gminny Turniej Piłki Nożnej "Ale Akcja..." o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radzanowie dziewcząt i chłopców. Relacja w zakładce UKS Atleta.


12.06.2019r.

Obóz sportowo-rekreacyjny - Cetniewo

 W dniach 03-08.06.2019r. trzydziestoosobowa grupa młodzieży z klas trzecich gimnazjalnych uczestniczyła w obozie sportowym w przepięknie położonym blisko morza - Centralnym Ośrodku Sportu i Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie - Cetniewie.   

 Nasi wychowankowie mieli możliwość mieszkać, jeść i rozwijać swoje sportowe umiejętności trenując na obiektach sportowych, w których na co dzień przygotowują się do najważniejszych imprez sportowych na świecie medaliści mistrzostw świata i medaliści olimpijscy.
 Codziennie korzystaliśmy z hali sportowej rano i wieczorem i raz dziennie mieliśmy do dyspozycji basen 25 metrowy, gdzie po całym dniu pełnym aktywności ruchowej mogliśmy się zregenerować w wodzie. Piękna pogoda sprzyjała w korzystaniu z różnych form aktywności sportowo – rekreacyjnej. I tak pierwszego dnia pobytu odbyliśmy podróż na Mazury, gdzie urokliwie położoną rzeczką Krutynią wykonaliśmy 14 kilometrowy spływ kajakowy zauroczeni pierwotną przyrodą Rezerwatu Rzeki Krutyń należącego do Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

 W kolejnych dniach trening przeplataliśmy z korzystaniem z odwiecznych darów natury, czyli plażą i kąpielami w troszkę zimnym morzu, a wieczorami były spacery plażą o zachodzie słońca i wspólne wypady na wieczorną pizzę. Środa - to dzień sprawdzenia swoich możliwości w Parku Linowym. Pięknie położony ośrodek sprzyjał integracji grupy i przełamywaniu swoich barier związanych z trudami zadania i wysokością. Trzeba zaznaczyć, iż cała grupa nawzajem wspomagając się mentalnie pokonała trasę wzorowo. Słoneczny kolejny poranek zapowiadał, iż planowana od tygodni wycieczka rowerowa, gdzie dwie wielkie wody przecina kawałek lądu, czyli szlakiem Półwyspu Helskiego zostanie zrealizowana. Obawy, czy cała grupa poradzi sobie z prawie czterdziestokilometrowym odcinkiem Władysławowo – Hel okazały się na wyrost, gdyż wszyscy uczestnicy pokonali ten dystans w bardzo dobrym czasie. Podczas tej wycieczki mogliśmy podziwiać przepiękne plaże, porty rybackie, torpedownie - pozostałości po II Wojnie Światowej, molo w Juracie i cudowną otaczająca nas roślinność nadmorską.

 Ostatniego dnia pobytu wybraliśmy się na krótką wycieczkę do Gdańska, gdzie mogliśmy przechadzając się po starówce podziwiać zabytkową zabudowę tego leżącego na Pomorzu jednego z najpiękniejszych i najstarszych miast w Polsce.

 W trakcie tego sześciodniowego wspólnego pobytu na Mazurach i Pomorzu mogliśmy poznawać się w nowych sytuacjach co zacieśniło naszą więź, dlatego smutno było się rozstawać tym bardziej, że wszyscy uczestnicy tego wyjazdu za chwilę na zawsze opuszczą mury naszej szkoły, podejmując nowe wyzwania życiowe. Będziemy za Wami tęsknić i trzymać za Was kciuki.

Trenerzy i wychowawcy dziękują wszystkim uczestnikom za przeżyte wspaniałe chwile i za wzorową współpracę podczas obozu i trzech lat edukacji.

Film 1Film 2


11.06.2019r.

Certyfikaty WOŚP

 Uczniowie klas trzecich zakończyli cykl zajęć szkoleniowych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nasza szkoła uczestniczy w programie WOŚP "RUR", czyli Ratujemy i Uczymy Ratować. Co roku klasy trzecie w II półroczu uczestniczą w zajęciach poznając podstawowe zasady. Zwieńczeniem jest Certyfikat, który dziś otrzymali uczniowie 3a i 3b. :)


06.06.2019r.

Pierwszoklasiści aktywnie się uczą

 3 czerwca klasy pierwsze uczyły się i bawiły podczas zajęć "Optyka"w Zakątku Odkrywców. Wcześniej, bo 14 maja uczniowie klas pierwszych uczestniczyli  w warsztatach "Fach że ach" w Bibliotece dla Dzieci "Chotomek" w Płock. Fotorelacja na Facebooku.


05.06.2019r.

Zielona szkoła klas trzecich

 W dniach 28-30 maja 2019r klasy 3a i 3b pojechały na zieloną szkołę do Gorenia Dużego. Ośrodek znajduje się w Gostynińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym. Zaraz pierwszego dnia po zakwaterowaniu zwiedziliśmy ośrodek, w którym znajdowało się szereg atrakcji:  Mini-Zoo, siłownia, plac zabaw ze zjeżdżalnią oraz linarium. Po południu  odbyły się warsztaty z wikliny. Wyplatanie do świetna zabawa! A godziny spędzone wspólnie z pachnącą wikliną to fajna przygoda. Podczas zajęć  poznaliśmy proste techniki i samodzielnie wykonaliśmy rybki. Wykonane plecionki zabraliśmy  ze sobą do domu. Następnego dnia odbyła się przejażdżka „Zieloną Kolejką” nad Jezioro Skrzyneckie. Po drodze podziwialiśmy  piękno  mazowieckiego krajobrazu. Taka kolejka to bardzo atrakcyjny środek transportu. Podróż umilały nam śpiewane przez nas  piosenki. Wieczorem mieliśmy warsztaty w lesie. W czasie warsztatów odkryliśmy to niezwykłe miejsce na wiele sposobów, poczuliśmy spokój i siłę lasu, przyjrzeliśmy się kolorom, kształtom, zapachom. Wykazaliśmy  się swoją wiedzą przyrodniczą. Mieliśmy po drodze do wykonania różne zadania np. liczyliśmy wiek drzew, rozwiązywaliśmy krzyżówki, rzucaliśmy szyszkami do celu. Zmęczeni ale zadowoleni wróciliśmy do ośrodka, w którym czekało na nas ognisko i pieczenie kiełbasek. Tego dnia szybko zasnęliśmy z wrażeń. A już następnego dnia rano mieliśmy warsztaty z filcu. Te zajęcia pokazały nam jak ciekawie można własnoręcznie zaprojektować i wykonać dla siebie lub bliskich przedmioty z filcu, koralików i innych elementów. W ramach warsztatów  wykonaliśmy kolorowe proporczyki. Niestety to był ostatni dzień naszego pobytu w ośrodku. Zostało nam tylko spakowanie walizek i powrót do Radzanowa. Szczęśliwi, pełni wrażeń wróciliśmy do domu./io/


01.06.2019r.

Sukcesy na zawodach wojewódzkich

 31 maja Reprezentacja SP Radzanowo uczestniczyła w Finale Wojewódzkim MIMSz w Lekkiej Atletyce w Warszawie.

Więcej informacji tutaj


01.06.2019r.

Dzień Rodziny klasy Ia

 31 maja przy Remizie Strażackiej w Woźnikach odbył się Dzień Rodziny, który zorganizowali rodzice dla swoich pociech z Ia. W zamian za moc atrakcji, dzieciaki pokazały swoje umiejętności aktorskie i wokalne oraz wręczyły laurki swoim najkochańszym rodzicom. Bardzo dziękujemy za ten cudowny dzień pełen wrażeń i atrakcji. Szczególne podziękowania dla rodziców z Trójki Klasowej.


29.05.2019r.

Podsumowanie "Gorączki złota" PCK

 Uczniowie naszej szkoły zebrali ponad 70 kg! Akcja była prowadzona od 4 marca do 20 maja 2019 r. Do zbiórki złotych monet przystąpiły wszystkie klasy I – VIII. W dniu 27 maja 2019 r. zebrane pieniążki posegregowane zgodnie z nominałami zostały przekazane do Oddziału PCK w Płocku.
Wśród klas wyróżniły się I b, II a, III b, IV a, IV b, IV c. Każda z tych grup dostarczyła powyżej 4 kg . Szczegółowe podsumowanie w zakładce PCK


27.05.2019r.

Zielona Szkoła na Mazurach

  Grupa czterdziestu uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami uczestniczyła w dniach 20-24 maja w zielonej szkole na Mazurach w miejscowości Piecki. Zakwaterowani byliśmy w malowniczej okolicy nad jeziorem. Pierwszym punktem programu był popołudniowy spływ kajakowy rzeką Krutynią. Drugiego dnia były zajęcia survivalu. Najpierw instruktor pokazał sposoby rozpalania ogniska i były ćwiczenia na krzesiwie. Zadaniem praktycznym było wykonanie łuku i strzały, a później - zawody w strzelaniu do balonów. Pływaliśmy pontonami po jeziorze oraz uczestniczyliśmy w zajęciach w parku linowym z możliwością wyboru dwóch tras. Po obiedzie na uczestników czekały zajęcia strzelania z wiatrówki oraz strzelanie z łuku sportowego.  W środę od rana zajęcia związane z wodą. Wycieczka rowerkami wodnymi oraz wycieczka kajakowa po jeziorze Wągiel - było super. Mogliśmy zobaczyć piękną przyrodę nad brzegiem jeziora, a także łabędzie, czaple, kormorany i jastrzębie oraz posłuchać relaksującego śpiewu ptaków i odgłosów żab. Warsztaty żeglarskie, na których dzieci mogły zapoznać się z nazewnictwem żeglarskim, wykonywaniem węzłów, sposobem cumowania i wybierania żagli. Po obiedzie gra terenowa z GPS i zadaniami do wykonania. Warsztaty kulinarne, gdzie sami uczestnicy przygotowywali pizzę, którą następnie zjedli. Nie zabrakło również zajęć sportowych - gra w piłkę nożną, siatkówkę, ringo. To był bardzo udany i emocjonujący dzień. Czwartego dnia były zajęcia na ściance wspinaczkowej, ktore pozwoliły naszym uczniom zmierzyć się ze sobą oraz dostarczyły dużą dawkę pozytywnych emocji. Uczniowie z klas 6 i 7 uczestniczyli również w rozgrywkach w piłkę siatkową. Natomiast na pieszą wyprawę do centrum miejscowości (która trwała 40 minut w jedną stronę) zdecydowali się piątoklasiści. Po obiedzie wszyscy wsiedliśmy do autokaru i pojechaliśmy do Mikołajek do Aquaparku Tropikana w Hotelu Gołębiewski. Było super. A wieczorem mieliśmy ognisko z pieczeniem kiełbasek. Ostatniego dnia pobytu w Mazurskich Chatach w Pieckach uczestnicy mieli możliwość wyboru kilku zajęć, które najbardziej im się podobały lub chcieliby wziąć w nich udział. Były to: strzelanie z wiatrówki i łuku sportowego, gra w megapiłkarzyki, mega planszówka chińczyk, walki Sumo, kula wodna. Po zajęciach przyszedł czas na pakowanie i po obiedzie pożegnaliśmy Piecki. Ostatnim punktem programu zielonej szkoły było zwiedzanie z przewodnikiem Wilczego Szańca w Gierłoży. W Olsztynie wstąpiliśmy na posiłek. Wieczorem wróciliśmy do Radzanowa.  Monika Wolińska /mw/

Foto1Foto2Foto3Foto4Foto5


11.05.2019r.

SP Radzanowo partnerem IV Pikniku Olimpijskiego w Płocku

   Reprezentacja uczniów Naszej szkoły uczestniczyła w sobotę w imprezie - IV Piknik Olimpijski w Płocku. SP Radzanowo była partnerem imprezy zorganizowanej m.in. z okazji 100 lat Polskiego Wioślarstwa oraz 100 lat Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Więcej na naszym Facebooku.


09.05.2019r.

Wiwat Trzeci Maja!

   Dla upamiętnienia rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja cała społeczność SP Radzanowo zebrała się na placu przed szkołą na uroczystym apelu.


27.03.2019r.

Zbiórka makulatury zakończona

   We wtorek i w środę Samorząd Uczniowski ważył makulaturę, którą przynieśli uczniowie klas I-VIII naszej szkoły. W tym roku liczba makulatury przerosła nasze oczekiwania.:)

Foto


21.03.2019r.

Pierwszy Dzień Wiosny

   Podczas szkolnych obchodów Pierwszego Dnia Wiosny uczniowie uczestniczyli w szkolnej grze terenowej „Gramy w kolory- czerwony, zielony, niebieski” oraz w klasach IV-VIII i IIIgimn. w teście wiedzy o Gminie Radzanowo "Mój region - moja mała ojczyzna", a w klasach I-III w teście o wiośnie. Na zakończenie dobrej zabawy na wszystkich czekał poczęstunek - grillowane kiełbaski. /mw/ Fotorelacja


18.03.2019r.

Trzecioklasiści na zajęciach w kręgielni

   14 marca klasy 3a i 3b wyjechały na kręgielnię do Płocka. Uczniowie mieli możliwość poznawania sposobów aktywnego spędzania wolnego czasu. Uczyli się kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.

Relacja na Facebooku.


11.03.2019r.

Nasi sportowcy na ogólnopolskim turnieju

  ULKS Olimpia w dniach 8-10 marca była uczestnikiem IV Ogólnopolskiego Turnieju o Puchar Burmistrza Piaseczna juniorów i juniorek młodszych w piłce ręcznej. Więcej informacji w zakładce ULKS Olimpia


08.03.2019r.

Dzień Kobiet

  W piątek 8 marca chłopcy z Samorządu Uczniowskiego pamiętali o wszystkich Kobietach z naszej szkoły - były życzenia i słodki upominek dla koleżanek z każdej klasy oraz gromkie Sto lat odśpiewane w pokoju nauczycielskim. Relacja z występu na naszym Facebooku. (klik w zdjęcie)


07.03.2019r.

Ekipa Chrumasa

  W ramach programu dla szkół, który ma na celu promowanie wśród dzieci zdrowej diety, udostępniane są w szkołach owoce i warzywa oraz produkty mleczne. Wszystkim nam zależy na tym, aby program był skuteczny, a dzieci chętnie korzystały z otrzymanych produktów. Dlatego też klasy pierwsze wzięły udział w cyklu zajęć poświęconych promowaniu zdrowego odżywiania.
 Zaczęliśmy od porcji niezbędnej wiedzy na temat najważniejszych zasad zdrowego żywienia w formie zadań i ćwiczeń. Oglądaliśmy filmy związane z tym tematem. Uczyliśmy się piosenki, wykonywaliśmy prace plastyczne i robiliśmy sałatki owocowe. Na tym jednak nie koniec, bo aby program był skuteczny konieczne są kompleksowe, długotrwałe i cykliczne działania edukacyjne. /Sylwia Wajdowicz/


07.03.2019r.

Drugoklasiści w manufakturze cukierków

  7 marca klasy 2a i 2b wybrały się na wycieczkę do Płocka w ramach klasowych obchodów Dnia Kobiet i Mężczyzn. Zwiedzali Muzeum Mazowieckie na wystawie o sztuce secesji. Ciekawą atrakcją dla uczniów były zajęcia w Manufakturze Słodyczy. Zobaczyli, jak gorący karmel zmienił swój kolor, formę i zapach. W czasie spotkania dzieci kręciły własne lizaki, degustowały ciepłe, karmelowe wyroby. Na pamiątkę wizyty w manufakturze uczestnicy otrzymali lizaki i imienne Dyplomy Karmelarza.


04.03.2019r.

XXI Szkolny Turniej Tenisa Stołowego

  Już po raz dwudziesty pierwszy odbył się w naszej szkole turniej tenisa stołowego. Uczniowie uczestniczyli w rozgrywkach dziewcząt i chłopców w trzech kategoriach wiekowych. Więcej w zakładce UKS Atleta.


04.03.2019r.

Konkurs biblijny "Ewangelia wg św. Łukasza"

   W poniedziałek odbył się szkolny etap konkursu biblijnego. Do konkursu przystąpiło 34 uczniów z klas V- VIII i gimnazjum. Dwie osoby z najlepszymi wynikami pojadą 7 marca do Bulkowa na konkurs dekanalny by reprezentować naszą szkołę i parafię. Wyniki konkursu w zakładce Sukcesy Uczniów.


01.03.2019r.

Matematyczny maraton i biwak

  W piątkowy wieczór 1 marca najstarsi uczniowie naszej szkoły, z klas VIIIa, VIIIb i IIIb gimn., podjęli się wyzwania jakim był maraton rozwiązywania testów egzaminacyjnych.  Na hali sportowej spotkali się ze swoimi nauczycielkami matematyki, aby naukowej atmosferze przygotowywać się do zbliżających się egzaminów. Dla wytrwałych w drugiej części wieczoru rozpoczął się biwak integracyjny, podczas którego mogli porozmawiać z absolwentami o płockich szkołach średnich. Nie zabrakło oczywiście zajęć sportowych na hali czy seansu filmowego.

Więcej na naszym Facebooku.


28.02.2019r.

Pączki i soki

  Tłusty czwartek w naszej szkole upłynął pod hasłem tradycji i zdrowego odżywiania. Na początku dnia Samorząd Uczniowski częstował wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły pączkami ufundowanymi przez Radę Rodziców. Niektóre klasy również przygotowały pączki w ramach zajęć z wychowawcą. A żeby propagować również zdrowe odżywianie - uczniowie w grupach uczestniczyli w pogadance na temat wartości odżywczych soków wyciskanych bezpośrednio z owoców i warzyw oraz degustacji soku z marchewki i jabłka. To był pyszny i zdrowy czwartek.


22.02.2019r.

Kamizelki odblaskowe

  Uczniowie klas I-VIII otrzymali kamizelki odblaskowe i "7 odblaskowych rad drogowych" w ramach udziału szkoły w ogólnopolskiej kampanii społecznej „Dobrze cię widzieć”. Kampania jest realizowana w ramach projektu „Bezpieczna droga” i jej celem jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci i młodzieży.  Nasi uczniowie będą mogli kamizelki zakładać również podczas pieszych, rowerowych lub innych wycieczek klasowych.

W piątek kamizelki otrzymali uczniowie klas I-III i z kilku klas starszych. Pozostali uczniowie otrzymają w poniedziałek :)Galeria zdjęć

Kamizelki współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.


20.02.2019r.

Mistrzostwa Szkoły na Ergometrze Wioślarskim

  Dziś odbyły się w naszej szkole zawody sportowe - Mistrzostwa Szkoły na Ergometrze Wioślarskim, podczas których obecny był prezes Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego pan Jacek Karolak.

Relacja z zawodów w zakładce Osiągnięcia Sportowe


19.02.2019r.

Dzień Patrona

   W dniu urodzin Mikołaja Kopernika w naszej szkole wielkie święto. Już po raz 24. odbył się Dzień Patrona. Klasy I-VIII uczestniczyły w Turnieju Klas o Puchar Przechodni. W ramach turnieju reprezentanci klas uczestniczyli w części dotyczącej wiedzy o Mikołaju Koperniku, gwiazdach i wszechświecie oraz naszej szkole. Część praktyczna w klasach I-IV polegała na wykonaniu plakatu "Mikołaj Kopernik - nasz patron", a klasy V-VIII miały za zadanie przygotować wylosowane scenki przedstawiające lekcje w rożnych latach, np. geografia 2045r., fizyka 2002r., muzyka 1975r., historia 1953r. Klasy przygotowały się bardzo dobrze do prezentacji, które kończono gromkimi brawami. Nie zabrakło oczywiście ulubionej przez uczniów piosenki "Kopernikana", którą wraz z chórem szkolnym śpiewała większość uczniów.

 Na początku imprezy w sposób uroczysty cała społeczność szkolna pożegnała panią Marylę Kiełpińską, która odeszła na emeryturę. Były życzenia, kwiaty i gromkie Sto lat zaśpiewane przez wszystkich obecnych./mw/

W wyniku rywalizacji zdobyto:

- Klasa 3a - I miejsce - Puchar Przechodni i tytuł "Zdobywców Złotego Słońca"

- Klasa 1b - II miejsce - statuetkę i tytuł "Przyjaciół Srebrnej Konwalii"
- Klasa 6b - III miejsce - statuetkę i tytuł "Przyjaciół Kosmosu"

Fotorelacja


14.02.2019r.

Poczta Walentynkowa

   Samorząd Uczniowski z okazji Walentynek zorganizował w szkole pocztę. Każdy chętny mógł wrzucić swoją walentynkę do skrzynki, a samorządowi listonosze dostarczyli kartki do adresatów. /mw/


13.02.2019r.

Samorząd Uczniowski zaprasza do wspólnej zabawy

  Dzień Świętego Walentego - to dzień dobry dla Każdego!

W tym dniu wszyscy to wyznają, że chcą kochać i kochają.

Wszystkiego Najlepszego z okazji Walentynek,

życzy Samorząd Uczniowski

Szkoły Podstawowej w Radzanowie.


12.02.2019r.

Byliśmy na Zimowym Narodowym

   Grupa czterdziestu pięciu uczniów wraz z nauczycielami uczestniczyła dziś w wycieczce do Warszawy na "Zimowy Narodowy". W programie była jazda na łyżwach na lodowisku, a także zjazdy z górki na pontonach. Było super!/mw/

Fotorelacja


11.02.2019r.

Żywa lekcja historii "Ku Niepodległej"

  Uczniowie uczestniczyli dziś, w dwóch grupach wiekowych, w żywej lekcji historii - “Ku Niepodległej”. Celem zajęć było upamiętnienie dążeń niepodległościowych oraz ukazanie 123 lat walki o wolność narodu polskiego. Podczas spotkania uczniowie mogli obejrzeć kolekcję replik broni używanych przez powstańców i w I wojnie światowej, stroje kosyniera i oficera I Brygady Legionów Polskich. Dziewczęta mogły wcielić się w rolę sanitariuszek niosących pomoc rannym, a chłopcy wykazali się dużą sprawnością we władaniu bronią. Prowadzący wystąpili w mundurach żołnierskich z różnych okresów historycznych, opowiadali ciekawostki historyczne./mw/

Fotorelacja25.01.2019r.

Zabawa karnawałowa

  W ostatnim dniu zajęć przed feriami zimowymi odbyła się w naszej szkole zabawa karnawałowa. Impreza zorganizowana była w dwóch grupach wiekowych - klas I-IV oraz klas V-VIII i III gimnazjalnych./mw/

Fotorelacja


16.01.2019r.

Biała szkoła 2019

  W dniach 5-11 stycznia grupa uczniów z naszej szkoły uczestniczyła w wyjeździe na białą szkołę do miejscowości Małe Ciche. Fotorelacja z wyjazdu na naszym Facebooku.


15.01.2019r.

27 Finał WOŚP

  Miło nam przekazać informacje, że Wolontariusze z naszej szkoły zebrali w sumie 16 264,98zł podczas 27 Finału WOŚP w naszej gminie. Szefowa Sztabu #4840 pani Magdalena Kosielińska przekazała również, że rekordzistą - wolontariuszem, który w gminie zebrał największą kwotę jest uczeń naszej szkoły Jakub Biały - ponad 3tys.zł. Kolejna to Edyta Ziemkiewicz - ponad 2tys.zł. Trzy uczennice z naszej szkoły uzyskały kwotę powyżej 1 tysiąca zł. /mw/
Fotorelacja z Finału, który odbył się na hali sportowej na Facebooku CKiS.


11.01.2019r.

My już zagraliśmy :)

  W piątek 11 stycznia  wolontariusze z naszej szkoły prowadzili przez cały dzień zbiórkę na rzecz WOŚP. Ciąg dalszy ich pracy w niedzielę :)


10.01.2019r.

Podsumowanie szkolnych konkursów

  Podczas spotkania wszystkich klas na hali sportowej podsumowano i wręczono nagrody za konkursy, które odbyły się w grudniu. Samorząd Uczniowski podsumował etap szkolny konkursu Ozdoba świąteczna oraz konkurs Karta dla Mikołaja. Wręczono również dyplomy i nagrody za konkurs recytatorski"Twórczość Adama Mickiewicza", a także dyplomy i upominki przesłane od organizatora dla uczniów, którzy wykonali prace na konkurs Eko-Robot. Foto w zakładce Samorząd Uczniowski.


02.01.2019r.

Wolontariusze w schronisku dla bezdomnych zwierząt

 WESOŁYCH PSICH ŚWIĄT! - takim hasłem można nazwać akcję, która miała miejsce w grudniu. W naszej szkole odbyła się zbiórka pieniędzy na hotel dla bezdomnych zwierząt w Małej Wsi. Podczas akcji uczniowie zebrali kwotę 1152,86zł. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup specjalistycznej karmy dla psów (30kg), a w szczególności dla „Pikusia” - psa pochodzącego z Radzanowa, który choruje na niewydolność nerek. 

 Dodatkowo zakupione zostało 60kg suchej karmy oraz 50 sztuk kości i przekąsek. Wraz z uczniami klas gimnazjalnych IIIa i IIIc, pod opieką Dariusza Podgórnego i Łukasza Włodarskiego, odwiedziliśmy schronisko 20 grudnia 2018 roku. Przekazaliśmy zebrane koce, poduszki, materace, maty oraz zakupioną karmę. Wszystkim bardzo dziękujemy za wsparcie i pomoc w zbiórce. Mamy nadzieję, że akcja stanie się akcją cykliczną. Film


21.12.2018r.

Kolędnicy z Samorządu Uczniowskiego

  W piątek przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem wyruszyli do różnych miejsc Radzanowa, aby tradycyjnie kolędować. Relacja w zakładce Samorząd Uczniowski.


21.12.2018r.

Wigilie Klasowe

  Po Jasełkach przyszedł czas na spotkania wigilijne uczniów poszczególnych klas z wychowawcami. Niektóre z nich zaprosiły na spotkanie nauczycieli, którzy nie mają wychowawstwa. Każda klasa zorganizowała swoją wigilię według własnego pomysłu czy tradycji klasowej. Przygotowując się do tej imprezy wszyscy pamiętali również o stworzeniu odpowiedniej atmosfery poprzez świąteczny wystrój sal lekcyjnych.  /mw/ Galeria zdjęć


21.12.2018r.

Jasełka Bożonarodzeniowe

  Hasłem przewodnim tegorocznych Jasełek był tytuł inscenizacji "Podróż przez wieki". Uczniowie przenosili nas w czasie, pokazując scenki z kilku wybranych epok, a kończąc oczywiście na Narodzeniu Jezusa. Pomiędzy epokami wysłuchaliśmy kolęd śpiewanych przez chór szkolny. Obecny na uroczystości Wójt Gminy pan Sylwester Ziemkiewicz złożył wszystkim życzenia. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego częstowali słodkim upominkiem.  /mw/ Fotorelacja


21.12.2018r.

Akcja Szlachetna Paczka w naszej szkole

 Już  po raz piąty uczniowie i nauczyciele  naszej szkoły wzięli udział w tym społecznym projekcie. Ma on na celu pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. W tym roku z bazy rodzin Szlachetnej Paczki wybraliśmy starsze, schorowane małżeństwo - panią Ewę i pana Ryszarda.

 Wszystkim, którzy włączyli się w akcję bardzo dziękujemy. Jesteśmy wdzięczni za okazane wsparcie, chęć niesienia pomocy, szlachetność i otwartość na drugiego człowieka. 

Samorząd Uczniowski z p. Joanną Słupecką Podsumowanie i galeria


18.12.2018r.

Ozdoby świąteczne

  Samorząd Uczniowski koordynował konkurs dla klas na ozdobę świąteczną ogłoszony przez Kino Helios. Spośród zgłoszonych przedstawiciele SU wytypowali kilka, które zostały dostarczone do organizatora. Czekamy na wyniki, bo klasa może wygrać seans w kinie:)

Galeria zdjęć


18.12.2018r.

Podsumowanie Turnieju Unihokeja

  We wtorek odbył się apel podsumowujący IV Szkolny Turniej Unihokeja o Puchar Przechodni Rady Rodziców. Wyniki w zakładce UKS "Atleta"


14-16.12.2018r.

Betlejemskie Światełko Pokoju

  Harcerki i harcerz z 3 Drużyny Harcerskiej "Wiercipięty" wraz z opiekunkami uczestniczyli w trzydniowym wyjeździe do Zakopanego organizowanym przez Hufiec "Mazowsze" Płock po Betlejemskie Światełko Pokoju. Światło odbierane było podczas uroczystej mszy świętej w słowackiej miejscowości Svit.

Szczegółowa relacja na Facebooku klik klik klik oraz w zakładce ZHP.


14.12.2018r.

Rekolekcje adwentowe

 W piątek 14 grudnia w dwóch grupach odbyły się rekolekcje adwentowe. Uczniowie klas VI wraz z katechetką przygotowali oprawę Mszy Świętej. Przypominając tym samym o przygotowaniu serc na spotkanie z nowonarodzonym Jezusem.


13.12.2018r.

Szkolny Turniej Unihokeja

  Odbył się dziś IV Szkolny Turniej Unihokeja o Puchar Przechodni Rady Rady Rodziców dla klas IV-VI i klas VII-VIII w kategoriach dziewcząt i chłopców. Wszystkie drużyny aktywnie i z zaangażowaniem uczestniczyły w rozgrywkach sportowych. Uroczyste wręczenie pucharów i dyplomów dla drużyn oraz dyplomów dla najlepszych zawodników już we wtorek. /mw/


11.12.2018r.

Konkurs recytatorski "Twórczość Adama Mickiewicza"

  Uczniowie uczestniczyli w szkolnym konkursie recytatorskim "Twórczość Adama Mickiewicza" w dwóch grupach wiekowych - klas IV-V i VI-VIII. Z każdej klasy po eliminacjach klasowych zostali wyłonieni reprezentanci do konkursu finałowego, który miał miejsce w sali CKiS. Na początku Dorota i Natalia przedstawiły prezentację o życiu i twórczości naszego wieszcza - w tym roku przypada 220 rocznica urodzin Adama Mickiewicza. Następnie wysłuchaliśmy recytacji wybranych przez uczestników utworów, a komisja w składzie panie: Halina Chałupczyńska, Teresa Woroniecka, Agnieszka Żmijewska i Urszula Chotlewska oceniały występy.

Po zakończonej części konkursowej przyszedł czas na głosowanie publiczności oraz pytania dla widowni. Na zakończenie imprezy komisja przedstawiła zwycięzców, którzy nagrody i dyplomy otrzymają podczas Szkolnych Jasełek.   /mw/   Galeria   Wyniki


10.12.2018r.

Zajęcia z carvingu klas drugich

 W poniedziałek 10 grudnia uczniowie klas drugich uczestniczyli w zajęciach carvingu z panią Karoliną Piątkowską. Był pokaz rzeźbienia w owocach i warzywach oraz dzieci same tworzyły swoje kompozycje. Karolina Piątkowska to absolwentka ZSUiP w Płocku, technik żywienia i gospodarstwa domowego. Na co dzień pracuje w przedszkolu jako pomoc kucharza dbając o przygotowanie posiłków najmłodszym. W wolnym czasie zajmuje się carvingiem, czyli artystycznym rzeźbieniem w owocach i warzywach. W 2013 roku dzięki swojej pasji zajęła III miejsce w II Mistrzostwach Polski Juniorów w Carvingu.

Relacja fotograficzna na Facebooku


07.12.2018r.

Pierwszoklasiści otrzymali prezenty

  W piątek 7 grudnia uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Grupa Azoty. Przygotowali wiersze i piosenki, żeby zaprezentować swoje umiejętności. Pan Wiesław Mioduski przekazał  uczniom wyprawkę szkolną, w skład której weszły:  torba, bidon, piórnik, kredki, kolorowanki, naklejki na zeszyty.


06.12.2018r.

Mikołajkowe spotkania przy choince

 Spotkania uczniów wszystkich klas z Mikołajem i Jego Pomocnicami przy szkolnej choince to nasza szkolna tradycja. Samorząd Uczniowski przygotował również słodki poczęstunek dla wszystkich odwiedzających. Uczniowie klas młodszych przyszli z listami do Mikołaja, a starszych mogli przynieść kartę świąteczną. Za najciekawsze SU przewiduje nagrody. Dziś większość uczniów oraz niektórzy nauczyciele nosili czapki mikołajowe lub inne elementy świąteczne. /mw/  Fotorelacja


30.11.2018r.

Apel podsumowujący konkurs "Polska - Moja Ojczyzna"

 Uczniowie klas I-III uczestniczyli w apelu, na którym poznano wyniki szkolnego konkursu recytatorsko-plastycznego "Polska -Moja Ojczyzna". Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a laureaci dyplomy i nagrody książkowe. Wyniki


29.11.2018r.

Samorząd Uczniowski zaprasza do wspólnej zabawy

 W czwartek 6 grudnia, jak co roku, każda klasa spotka się przy choince szkolnej z Naszym Mikołajem. W tym roku Samorząd Uczniowski zachęca Wszystkich do założenia czapki świętego Mikołaja :)


27.11.2018r.

Konkurs recytatorski klas I-III

 Dla uczniów klas I-III odbył się dziś Szkolny Konkurs Recytatorsko-Plastyczny pod hasłem "Polska - Moja Ojczyzna". Prace plastyczne uczniowie wykonywali już w ubiegłym tygodniu i są oddane do oceny komisji konkursowej. Dziś na scenie CKiS reprezentanci klas recytowali wiersze związane z naszym krajem, symbolami narodowymi czy tradycjami i świętami narodowymi. Uczniów oceniała komisja, a wyniki poznamy już niedługo podczas apelu podsumowującego konkurs. /mw/ Galeria Wyniki


26.11.2018r.

Szkolne Andrzejki

 Klasy IV-VIII i IIIgimn. również w poniedziałek 26 listopada uczestniczyły w szkolnej zabawie andrzejkowej. W sali CKiS czekały na wszystkich stoiska z różnego rodzaju wróżbami, a przy nich wróżki i czarodzieje z klas gimnazjalnych. Na początku wszystkich powitały Marta i Natalia, przypominając tradycje ludowe związane z wróżbami andrzejkowymi. Było dużo ciekawych wróżb, a najbardziej popularne było lanie wosku, karty czy imiona. A po wróżbach uczniowie bawili się podczas dyskoteki andrzejkowej. /mw/ Galeria


26.11.2018r.

Zabawa andrzejkowa klas I-III

 Tuż po Dniu Misia dla uczniów klas I-III rozpoczęła się zabawa andrzejkowa. Uczniowie poprzebierani za wróżki i czarodziejów bawili się wspólnie przy specjalnie przygotowanych stanowiskach z wróżbami. Były tańce i dużo dobrej zabawy. /mw/  Galeria


26.11.2018r.

Dzień Pluszowego Misia

 W poniedziałek 26 listopada po raz kolejny biblioteka i świetlica zorganizowały imprezę dla uczniów klas I-III "Dzień Pluszowego Misia". Były piosenki, ciekawostki i zagadki o Misiach oraz krótka historia powstania zabawki nazwanej Pluszowym Misiem. Co roku w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” nauczyciele czytają fragment wybranej książki z podziałem na role. W tym roku był to rozdział IV "Chatki Puchatka", za którego wykonanie nauczyciele otrzymali od widzów, naszych najmłodszych uczniów, gromkie brawa./mw/

Galeria w zakładce Biblioteka


19.11.2018r.

Bezpieczna droga do szkoły

 W poniedziałek  19 listopada podczas apelu związanego z propagowaniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym podsumowaliśmy XI Szkolny Konkurs Plastyczny "Bezpieczna droga do szkoły".

Wyniki


19.11.2018r.

Przyrzeczenie harcerskie

 W piątkowy wieczór 16 listopada miało miejsce bardzo ważne wydarzenie w życiu harcerzy 3DH "Wiercipięty". Osiem dziewcząt weszło na kolejny etap swej harcerskiej przygody - złożyło uroczyste przyrzeczenie harcerskie i otrzymało harcerski krzyż. Przyrzeczenie odebrała ukochana druhna Elżbieta Bartczak. /Izabela Pikała/

Galeria zdjęć


13.11.2018r.

RapPedagogia

 Dziś po raz kolejny gościliśmy w szkole pana Dobromira Makowskiego - pedagoga i autora projektu profilaktycznego opartego na muzyce Hip Hop RAPPEDAGOGIA. W ramach realizacji programu profilaktyki odbyły się spotkania dla uczniów klas VII-VIII i IIIgim. oraz dla rodziców.  Celem głównym spotkania było zwiększenie świadomości na temat szkodliwości uzależnień oraz wskazywanie właściwych relacji społecznych wśród dzieci i młodzieży. /mw/


13.11.2017r.

Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

  Dziś uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w uroczystej akademii - montażu słowno-muzycznym upamiętniającym 100-lecie Odzyskania Niepodległości.


13.11.2017r.

Nasi uczniowie na sesji Rady Gminy

  W piątek, 9 listopada, nasi uczniowie uczestniczyli w uroczystej sesji Rady Gminy Radzanowo w Woźnikach. Zaprezentowali tam program słowno-muzyczny o wydarzeniach z 11 listopada 1918 r.

Przygotowanie scenariusza Jolanta Kwiatkowska, muzyki Tomasz Zalewski. 


09.10.2018r.

Obchody Rocznicy Odzyskania Niepodległości

  Uczciliśmy dziś 100 - lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Wszyscy obecni w szkole uczniowie i nauczyciele zebrali się na hali sportowej, aby o godzinie 11.11 wspólnie odśpiewać cztery zwrotki hymnu państwowego. Reprezentanci Samorządu Uczniowskiego z każdej klasy złożyli również kwiaty przed tablicą upamiętniającą bohaterów walki o wolność i zapalili znicz. /mw/

Galeria zdjęćRelacja na Facebooku07.10.2018r.

Świętujemy 100-lecie Odzyskania Niepodległości

 W piątek 9 listopada spotykamy się na hali sportowej i o godzinie 11.11 odbędzie się wspólne odśpiewanie 4 zwrotek hymnu państwowego.

W tym dniu obowiązuje w naszej szkole strój galowy i tzw. kotylion, czyli kokarda narodowa.

Spotkanie organizuje Samorząd Uczniowski.


07.10.2018r.

Prosimy rodziców o wypełnienie ankiety dotyczącej programu dla szkół - owoce, warzywa, mleko i przetwory mleczne.
Szczegóły w zakładce ogłoszenia.


06.10.2018r.

Program Aktywna Tablica

 Program Aktywna Tablica realizowany jest w naszej szkole od października 2018 r. Pomaga on uczniom oraz nauczycielom rozwijać umiejętność stosowania nowoczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej, co jest głównym punktem w zapewnieniu wysokiej jakości edukacji. Jest to program rządowy, dofinansowujący nowoczesną pomoc informatyczną i edukacyjną dla szkół. W ramach programu szkoła wzbogaciła się o dwa 65 - calowe, nowoczesne monitory interaktywne SMART, które są lepszą wersją tablicy interaktywnej. Obraz w jakości 4k, mobilność umożliwiająca na pracę w każdej klasie, podłączony komputer z systemem Windows oraz Android, nieograniczona praca nawet przy maksymalnym oświetleniu sali, gotowość do pracy zaraz po włączeniu do prądu - wszystkie te atuty wspaniale urozmaicą lekcje.

 Monitory będą narzędziem pracy wielu nauczycieli, którzy będą chcieli włączyć multimedia do codziennej pracy. Sprzęt zostanie także z powodzeniem wykorzystany do akademii szkolnych, warsztatów, szkoleń jak i prezentacji multimedialnych.

Łukasz Włodarski - Koordynator programu

 

06.10.2018r.

Wycieczka klas trzecich do Warszawy

 W dniu 23 października uczniowie klas III pojechali na wycieczkę do Warszawy. Najpierw zwiedziliśmy Zamek Królewski i obejrzeliśmy projekcję multimedialną dotyczącą powstania, zburzenia i odbudowy zamku. Następnie udaliśmy się do Archikatedry i na Stare Miasto, gdzie zobaczyliśmy pomnik Syrenki i zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie. Po obiedzie, pomimo padającego deszczu, poszliśmy na Plac Piłsudskiego, aby zobaczyć zmianę warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Następnie przejechaliśmy ulicami Warszawy w kierunku Stadionu Narodowego. Zwiedzanie stadionu było ostatnim punktem wycieczki, ale jeszcze wygospodarowaliśmy czas na zakup pamiątek. Wycieczkę zorganizowała pani Agnieszka Kupniewska, a opiekunkami były panie: Iwona Olęcka i Grażyna Gołębiewska.

Galeria zdjęć


26.10.2018r.

Spotkanie z zawodnikami SPR Orlen Wisła Płock

 Nasi uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z piłkarzami ręcznymi Orlen Wisły Płock. Spotkanie miało na celu propagowanie sportowego stylu życia i sportu jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu, oraz dyscypliny piłki ręcznej wśród naszych uczniów. Nasi szkolni sportowcy z klasy sportowej 3a gimn. oraz zawodnicy uczestniczący w Orlen Handball Mini Ligia z klas V mieli okazję również potrenować i zagrać z zaproszonymi gośćmi. /mw/  FotorelacjaWideorelacja


26.10.2018r.

Ślubowanie Pierwszoklasistów 

 Tradycją naszej szkoły jest uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. W przygotowanie zaangażowani są wychowawcy, uczniowie oraz rodzice. W piątek 26 października odbyła się w sali CKiS uroczystość, podczas której uczniowie klas pierwszych oficjalnie zostali przyjęci w poczet uczniów naszej szkoły - złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Następnie pan dyrektor Bolesław Urbaniak każdego pasował na ucznia. /mw/ Fotorelacja


18.10.2018r.

Nasi uczniowie młodymi aktorami

 Uczniowie naszej szkoły wraz z seniorami Koła NR 10 ZERiI w Radzanowie współtworzyli spektakl pt. "Nie daj się oszukać". To przedstawienie w reżyserii Mariusza Pogonowskiego do scenariusza Aleksandra Pietrzaka pokazuje mechanizm wyłudzeń, jakich szczególnie na osobach starszych i samotnych, dopuszczają się oszuści. Premiera widowiska odbyła się 17 czerwca br. w CKiS w Radzanowie. Występowano również w Słubicach, Stanowie, Małej Wsi. Ostatnio występ miał miejsce podczas obchodów Dnia Seniora 13 października br. w CKiS w Radzanowie.

W spektaklu udział wzięli: Dominika Padzik, Kornelia Gawlińska, Kinga Wolińska, Weronika Grzelak, Julia Jasińska, Joanna Opólska, Natalia Sztendur, Julia Marciniak, Aleksandra Rutkowska, Dorota Wolińska, Maja Gala, Julia Kubacka i Maciej Bohdan.

Fotorelacje można obejrzeć klik klik klik

Film ze spektaklu


10.10.2018r.

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 Samorząd Uczniowski przygotował akademię z okazji Dnia Nauczyciela :)


10.10.2018r.

Święty Stanisław Kostka

  Msza święta z okazji peregrynacji obrazu i relikwii św. Stanisława Kostki - patrona dzieci i młodzieży w Parafii Radzanowo.


01.10.2018r.

Dzień Chłopaka

  Dziewczęta z Samorządu Uczniowskiego nie zapomniały o chłopcach z naszej szkoły i wraz z życzeniami częstowały słodkim upominkiem.


29.09.2018r.

Przegląd piosenek patriotycznych


21.09.2018r.

Sprzątanie Świata


21.09.2018r.

XIX Jesienny Bieg Przełajowy na Mazowszu

  Już po raz dziewiętnasty zorganizowaliśmy w Radzanowie Jesienny Bieg Przełajowy. Popularyzujemy lekką atletykę w środowisku młodzieży szkolnej i upowszechniamy sport rekreacyjny.   W dwudziestu kategoriach wiekowych chłopców i dziewcząt uczestniczyło 580 uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z jedenastu szkół powiatu płockiego (Bodzanów, Cieśle, Rogozino, Radzanowo, SP13 Płock, Zagroba, Święcieniec, Nowe Łubki, Kobylniki, Nowe Miszewo, Bulkowo) oraz Samorządowego Przedszkola w Radzanowie. W dwóch ostatnich kategoriach, czyli  „Biegu 100-lecia”, uczestniczyła rekordowa liczba zawodników – 60 kobiet i 76 mężczyzn. Były to biegi otwarte – dla wszystkich chętnych małych i dużych, upamiętniające rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę oraz rok jubileuszowy Szkoły w Radzanowie.  Łącznie w zawodach pobiegło 716 osób.

  Zawody rozpoczęli Dyrektor Szkoły Bolesław Urbaniak, prezes UKS Atleta Ireneusz Gontarek oraz Wójt Gminy Radzanowo Sylwester Ziemkiewicz. W czasie biegów nad porządkiem czuwali wszyscy nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej w Radzanowie -  sędziowie na trasach oraz na boisku, na starcie, mecie i w biurze zawodów. Po ukończonych biegach każdy uczestnik mógł napić się ciepłej herbaty ufundowanej przez Wójta Gminy Radzanowo Sylwestra Ziemkiewicza.

  Dla zwycięzców indywidualnych były medale, dyplomy i okolicznościowe koszulki sportowe oraz statuetka dla zdobywcy I miejsca. W „Biegu 100-lecia” zostały rozlosowane nagrody rzeczowe ufundowane przez Szkołę Podstawową w Radzanowie. W klasyfikacji drużynowej chłopców i dziewcząt szkół podstawowych nagrodzeni otrzymali puchary.

  Impreza została zorganizowana dzięki pozyskaniu przez UKS „Atleta” środków w ramach konkursów na upowszechnianie sportu z Gminy Radzanowo i Starostwa Powiatowego w Płocku. Sponsorami imprezy byli Wójt Gminy Radzanowo Sylwester Ziemkiewicz, Agromin ZHU Krzysztof Grabarczyk, Wielobranżowa Działalność Handlowa Klekowicka Anna, Tolex-Met Artur Kupniewski, UKS „Atleta”, SP Radzanowo. Opiekę medyczną nad imprezą sprawował – NZOZ „Medicines” Łubki Nowe.

Dziękujemy Wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego przebiegu imprezy. Zapraszamy za rok na jubileuszowy XX bieg. /mw/
                                            Organizatorzy

Wyniki biegu w poszczególnych kategoriach oraz galeria zdjęć w zakładce Jesienny Bieg Przełajowy


17.09.2018r.

Pielgrzymka do Rostkowa

   "Kostka Znaczy Więcej" - 36. Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży

 W sobotę 15 września 2018 roku 60 uczniów naszej szkoły z opiekunami - w dwóch grupach rano i po południu - udało się do Rostkowa, aby uczcić 450 rocznicę śmierci ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI - patrona diecezji płockiej oraz dzieci i młodzieży.                                  katechetka Bożena Gackowska    katechetka Barbara Lejza


10.09.2018r.

Zapraszamy na Jesienny Bieg Przełajowy

  Regulamin biegu i karta startowa tutaj


03.09.2018r.

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019

  Część artystyczną uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 przygotowali uczniowie klas drugich pod kierunkiem wychowawczyń. Były wiersze i piosenki o mijających wakacjach i o tym, co czeka uczniów w szkole.  Nie zabrakło nawiązania do 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uczniowie powitali też Pierwszoklasistów w progach naszej szkoły. Obecny na uroczystości Wójt Gminy Radzanowo Sylwester Ziemkiewicz powitał Uczniów w nowym roku szkolnym i życzył sukcesów w zdobywaniu wiedzy. Nawiązał to tego, że w tym roku będziemy mieć podwójnych absolwentów - uczniów klas trzecich gimnazjalnych oraz uczniów klas ósmych. Pożegnaliśmy odchodzącą na emeryturę panią Ewę Opólską. Pan dyrektor Bolesław Urbaniak w swoim wystąpieniu przybliżył nowe wyzwania stojące przed szkołą. Ogłosił, że po raz pierwszy na rok szkolny 1918/1919 utworzono oficjalnie szkołę w Radzanowie, tym samym w bieżącym roku szkolnym będziemy obchodzić 100-lecie naszej szkoły. /mw/


Rozpoczynamy nowy rok szkolny

2018/2019

Rok Jubileuszowy Naszej Szkoły


01.09.2018r.

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej

  W sobotę, 1 września miało miejsce wyjątkowe wydarzenie - odsłonięcie obelisku z tablicą pamiątkową poświęconą bohaterom walki o wolność w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji bohaterów poległych w walce o wolność Ojczyzny. Następnie wszyscy uczestnicy w uroczystym orszaku przeszli na dziedziniec naszej szkoły, gdzie symbolicznie odsłonięto i poświęcono obelisk. Jacek Pietrzyk - absolwent naszej szkoły i pomysłodawca projektu „Podziel się Historią”, w swoim wystąpieniu przybliżył wszystkim historie i nazwiska osób, które mieszkały na terenie naszej gminy i uczestniczyły w walce o wolność ojczyzny. Wójt gminy Radzanowo Sylwester Ziemkiewicz w swoim przemówieniu podkreślił potrzebę „dzielenia się historią” i współtworzenia dla przyszłych pokoleń dalszych kart lokalnego dziedzictwa historycznego. Wręczył dyrektorowi szkoły Bolesławowi Urbaniakowi kronikę, której karty mają zostać zapisane ważnymi historiami naszej gminy i jej mieszkańców. Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Sochacka podkreśliła, że postawy naszych przodków posłużą i nam, i przyszłym pokoleniom w ugruntowaniu lokalnej tożsamości.
Kolejną częścią uroczystości był  program artystyczny  w wykonaniu uczniów i absolwentek naszej szkoły, wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego i Roty. Harcerze dokonali uroczystego wciągnięcia biało-czerwonej flagi na maszt i zapalenia znicza. Na zakończenie uroczystość podsumował dyrektor szkoły Bolesław Urbaniak.

W holu szkoły można było wpisać się do kroniki szkolnej oraz obejrzeć wystawę o odzyskaniu niepodległości.  
Uroczystość zorganizowana została w ramach Gminnych Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości, realizowanych pod wspólnym hasłem „Gmina Radzanowo dla Niepodległej”. /mw/Życzymy Wszystkim udanych i słonecznych wakacji.

Bezpiecznego wypoczynku!


22.06.2018r.

Uroczystość zakończenia roku - klasy I-VII

  Część artystyczną uroczystości zakończenia roku szkolnego 2017/2018 dla klas I-VII przygotowali uczniowie klas trzecich pod kierunkiem wychowawczyń. Rozpoczęli od  scenki przedstawiającej rzeczywistość szkolną w sposób humorystyczny. Były wiersze i piosenki oraz występ taneczny dziewczynek z 3a. Wszyscy uczniowie klas trzecich otrzymali dyplom ukończenia pierwszego etapu edukacji. Wyróżnieni uczniowie klas I-III otrzymali nagrody i dyplomy za naukę lub frekwencję. W klasach IV-VII najlepsi otrzymali nagrody książkowe za naukę lub 100% frekwencję, dyplomy sportowca i stypendia naukowe lub sportowe. Z rąk Przewodniczącej Rady Rodziców Olga Florczak i Natalia Sztendur otrzymały nagrody za najwyższą średnią w szkole - 6,00. /mw/

Część artystyczną przygotowały: Renata Wiśniewska, Sylwia Wajdowicz, Iwona Olęcka

Oprawa muzyczna: Celina Dudzińska; Choreografia: Grażyna Gołębiewska i uczennica Julia Rembowska; Dekoracja: Monika Wolińska


22.06.2018r.

Uroczystość zakończenia roku - klasy gimnazjalne

   Klasy gimnazjalne rozpoczęły uroczystym polonezem zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Mottem przewodnim części artystycznej było hasło "Dziękujemy za trud i serce". Piękne wiersze i piosenki niejednemu zakręciły łzę w oku. Wyróżnieni absolwenci otrzymali z rąk Wójta i Przewodniczącej Rady Gminy flagi biało-czerwone. Każdy absolwent otrzymał dyplom, a wyróżnieni uczniowie klas trzecich i drugich nagrody, dyplomy i stypendia naukowe lub sportowe. Nagrodę Rady Rodziców za najlepszy wynik sportowy otrzymał Mateusz Atlak, a za najwyższy wynik na egzaminie gimnazjalnym - Karolina Tokarska. /mw/

Część artystyczną przygotowały: Joanna Słupecka i Bożena Gackowska

Choreografia poloneza i dekoracja: Ewa Gontarek


20.06.2018r.

  Uczniowie obecnych klas VI, VII i gimnazjalnych mogą składać wnioski do projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka” na rok szkolny 2018/2019. Szczegóły w zakładce Ogłoszenia.


19.06.2018r.

Wycieczka nagrodowa do Warszawy

  Kolejna już wycieczka nagrodowa odbyła się w tym roku do Warszawy. Jako pierwszy w programie był rejs statkiem Leowentin z 1892 roku po Wiśle, z lekcją historii prowadzoną przez panią przewodnik. Mogliśmy podziwiać panoramę Warszawy. Widzieliśmy m.in. Zamek Królewski, Kościół św. Anny, Pałac Kultury i Nauki, Muzeum Sztuki Współczesnej, Centrum Nauki Kopernik i oczywiście Stadion Narodowy. Następne było zwiedzanie z przewodnikiem warszawskiego ZOO. /mw/

Organizatorzy: Patrycja Politowska, Monika Wolińska                                                                      Opieka: Celina Dudzińska, Elżbieta Podwiązka, Agnieszka Żmijewska


14.06.2018r.

"Ale Akcja..." po raz dwunasty

  14 czerwca odbył się  XII Gminny Turniej Piłki Nożnej "Ale Akcja..." o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radzanowie dziewcząt i chłopców. Relacja w zakładce UKS Atleta./mw/

Organizatorzy: Ireneusz Gontarek, Monika Wolińska, Elżbieta Podwiązka


14.06.2018r.

Karta informacyjna dla przyszłych uczniów  klasy pierwszej i ich rodziców.


14.06.2018r.

Program RUR WOŚP

  W kwietniu, maju i czerwcu uczniowie klas 3b, 3c i 3c uczestniczyli w realizacji programu WOŚP "Ratujemy i Uczymy Ratować". Poznawali najważniejsze zasady zachowania przy udzielaniu pierwszej pomocy, wzywania odpowiednich służb, ułożenia w pozycji bezpiecznej oraz resuscytacji. /mw/


13.06.2018r.

Sukcesy naszych uczniów w konkursach

  29 maja odbyła się Szkolna Liga, podczas której uczniowie mogli zmierzyć się w kilku różnych konkursach. 13 czerwca nastąpiło jej podsumowanie podczas apelu szkolnego. Uczniowie i nauczyciele zebrani na hali mogli brawami gratulować kolegom i koleżankom, którzy otrzymali dyplomy i nagrody. Podsumowane zostały również inne konkursy pozaszkolne, w których nasi uczniowie mieli osiągnięcia. /mw/

Fotorelacja w zakładce Sukcesy Uczniów.


12.06.2018r.

Piłka ręczna w grze

  Już po raz drugi w naszej szkole odbył się Mazowiecki Turniej w Piłkę Ręczną o Puchar Wójta i Przewodniczącej Rady Gminy Radzanowo dziewcząt i chłopców. W turnieju uczestniczyły drużyny z Radzanowa, Płocka, Legionowa oraz Piaseczna. Relacja fotograficzna na Facebooku. /mw/

Organizator: ULKS Olimpia


04-08.06.2018r.

Zielona Szkoła - Wrocław-Karpacz

  W dniach 4-8.06.2018r. odbyła się Zielona Szkoła dla klasy IIb i IIIb, której organizatorami były pani Joanna Słupecką i pani Ewa Gontarek.

  W ciągu pierwszych dwóch dni podziwialiśmy zabytki i architekturę Wrocławia, oglądaliśmy jego panoramę z najwyższej wieży widokowej w Polsce, a także zachwycaliśmy się fauną i florą wrocławskiego zoo oraz tańczącymi fontannami. Trzeciego dnia z Karpacza wjechaliśmy nowoczesnym wyciągiem na Małą Kopę, a stamtąd ruszyliśmy zdobywać najwyższy szczyt Karkonoszy - Śnieżkę. Po wyprawie zakończonej sukcesem przeżyliśmy dreszczyk emocji zjeżdżając jednym z najdłuższych torów saneczkowych w Polsce - "Kolorowa" w Karpaczu.

  Kolejnego dnia, przy utrzymującej się przepięknej pogodzie wspięliśmy się do ruin zamku Chojnik gdzie wysłuchaliśmy zajmującej historii tego miejsca, a z wieży widokowej podziwialiśmy panoramę Karkonoszy. Następnie udaliśmy się do jednego z piękniejszych miejsc w tej okolicy - wodospadu Kamieńczyk. Dzień zwieńczyła wizyta w hucie szkła , gdzie mieliśmy możliwość wzięcia udziału w warsztatach.

 Na koniec naszego pobytu odwiedziliśmy zabytkową skandynawską świątynię Wang - jedną z 31 na świecie, zbudowaną z drewna bez użycia gwoździ. Kolumny wewnątrz kościółka zrobione zostały z masztów z łodzi Wikingów. Po zakupie ostatnich pamiątek pełni wrażeń wróciliśmy do domu.

Ewa Gontarek


Galeria zdjęć


05.06.2018r.

Pierwsza pomoc z PCK

  Uczniowie klas trzecich uczestniczyli w spotkaniu prowadzonym przez przedstawiciela PCK panią Monikę Ulicką. Zajęcia dotyczyły właściwych zachowań i sposobów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieci z zaangażowaniem obserwowały pokaz oraz uczestniczyły w ćwiczeniach. Spotkanie zorganizowane zostało, aby utrwalić uczniom zasady poznawane w ramach programu RUR WOŚP./mw/

Spotkanie zorganizowała: Renata Wiśniewska - opiekun szkolnego koła PCK


30.05.2018r.

Dzień Dziecka w naszej szkole

 Fotograficzna relacja z klasowych obchodów Dnia Dziecka znajduje się w zakładce Galeria. /mw/29.05.2018r.

Spotkanie z policjantem

W ramach realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły  przy współpracy z Posterunkiem Policji w Radzanowie pedagog szkolny Izabela Mikołajewska zorganizowała spotkanie z policjantem. We wtorek 29 maja zajęcia dla uczniów klas VII i II-III klas gimnazjalnych poprowadził mł. asp. Sebastian Koziński, który jest dzielnicowym w Radzanowie. Temat spotkania: Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny - bezpieczne wakacje plus (bez papierosa).  /mw/


28.05.2018r.

Wycieczka do Torunia

  Dnia 28 maja 2018r. klasa II pojechała na całodniową wycieczkę do Torunia – rodzinnego miasta patrona naszej szkoły. Najpierw zwiedziliśmy toruńską starówkę, min.: Krzywą Wieżę, Dom Kopernika, Katedrę Św. Janów, Stary Rynek z Ratuszem, Pomnik Mikołaja Kopernika, fontannę Flisaka z żabkami. Później udaliśmy się do Planetarium, gdzie spędziliśmy czas w interaktywnej  Sali Baza Marsa #17 i oglądaliśmy seans filmowy pt. ,,Mój kumpel Niko”. Kolejnym punktem programu były warsztaty wypiekania pierników w Piernikowej Chatce. Każde dziecko zabrało ze sobą własnoręcznie wykonany pierniczek. Po obiedzie wyruszyliśmy do ruin zamku krzyżackiego, gdzie nie lada atrakcją była podziemna komnata strachów. Na koniec przyszła pora na zakup pamiątek i powrót do autokaru. Pogoda dopisała, humory także więc czas minął szybko.

Wycieczkę zorganizowała pani Agnieszka Kupniewska, a towarzyszyły jej panie: Paulina Woźniak, Patrycja Politowska i Edyta Matusiak.


Galeria zdjęć


Zachęcamy do udziału w Gminnym Konkursie Fotograficznym "Piękna, Nasza, Niepodległa Gmina Radzanowo...".

Szczegóły w zakładce ogłoszenia.


25.05.2018r.

Gorączka Złota PCK

Uczniowie ze Szkolnego Koła PCK w piątek już po raz drugi w maju segregowali monety, które zebrali nasi uczniowie i nauczyciele w ramach akcji Gorączka Złota. W ubiegłym tygodniu opiekun koła Renata Wiśniewska odwiozła do płockiego PCK ponad 34 kg "miedziaków". W drugiej turze było 20kg. Łącznie nasza szkoła zebrała ponad 54kg. /mw/


23.05.2018r.

XIX Międzygminna Liga Przedmiotowa

Po raz kolejny gościliśmy w naszej szkole uczniów i nauczycieli podczas Międzygminnej Ligi Przedmiotowej. W konkursach przedmiotowych uczestniczyli uczniowie z ośmiu szkół z pięciu gmin powiatu płockiego.

Wkrótce w zakładce Liga Przedmiotowa dostępne będzie sprawozdanie przygotowane przez głównych organizatorów, którymi były Martyna Adamska, Agnieszka Żmijewska i Ewa Gontarek. /mw/

Fotorelacja w galerii.


14-18.05.2018r.

Bieszczady Challenge

  37 uczniów klas 4a, 5a, 5b, 6a i 6b  uczestniczyło w zielonej szkole w Bieszczadach, która odbyła się w dniach 14-18 maja. Organizatorami byli Monika Wolińska i Ireneusz Gontarek, a opiekunami Magdalena Wolińska, Elżbieta Podwiązka, Justyna Górecka. Mieszkaliśmy w hotelu Skalny Spa w miejscowości Polańczyk, z widokiem na Zalew Soliński.

  Pierwszego dnia w programie wycieczki mieliśmy zwiedzanie z przewodnikiem Sandomierza. Zobaczyliśmy zamek, ratusz na Starym Mieście, zabytkowe kamienice, przeszliśmy przez ucho igielne (czyli najwęższą uliczkę) oraz podziemną trasą turystyczną. Weszliśmy na taras widokowy na bramie opatowskiej, skąd można było zobaczyć piękną panoramę miasta. Przeszliśmy wąwozami lessowymi i robiliśmy sobie zdjęcia z ojcem Mateuszem i innymi bohaterami serialu w miejscowym muzeum. Wieczorem dojechaliśmy do naszego miejsca pobytu, czyli Polańczyka. Drugiego dnia uczestniczyliśmy w żeglarskim pikniku nad Soliną. Oprócz różnych konkurencji sportowych, takich jak rzut „kołem ratunkowym”, przeciąganie liny, czy wyścigi na nartach czteroosobowych – każdy chętny uczestnik mógł pochodzić suchą stopą po Jeziorze Solińskim. Aquazorbing polega na tym, że znajduje się człowiek we wnętrzu dużej, przeźroczystej kuli na tafli wody. Kolejnym punktem programu był spływ pontonami po Sanie. Byliśmy również w Muzeum Bojków, gdzie poznaliśmy ich historię i tradycje. Wieczorem wszystkich czekała fantastyczna zabawa podczas dyskoteki w pianie.  W środę pogoda nas nie rozpieszczała i padało – weszliśmy więc z panem przewodnikiem tylko do schroniska pod Mała Rawką.

Odbyła się wycieczka autokarowa po najciekawszych miejscach Bieszczad. Widzieliśmy na żywo żubry oraz zwiedziliśmy muzeum przyrodnicze. Pan przewodnik opowiadał dużo ciekawych historii o Bieszczadach. Wieczorem mieliśmy ognisko w Dymnej Chacie. W czwartek powitało nas piękne słońce i uczestniczyliśmy w grze terenowej Bieszczady Challenge. Podzieleni na dwie drużyny – Pasieki i Folwark podążaliśmy według mapy i szukaliśmy ukrytych haseł. Ponieważ poprzedniego dnia spadło dużo deszczu – to po trasie gry było super błotniście – niektórzy z nas za darmo mieli maseczki błotne. Naszym celem było dotarcie do opuszczonej łemkowskiej wsi Bereżnicy Niżnej. Pani instruktor opowiedziała nam smutną historię tych okolic. Po południu mieliśmy rejs statkiem po Solinie z pięknymi widokami na krajobrazy oraz zaporę. Po powrocie odbyły się Igrzyska Dmuchańców – walki sumo, megapiłkarzyki. Ostatniego dnia spacerowaliśmy po zaporze oraz był czas na zakup pamiątek. W drodze powrotnej zwiedzaliśmy Wozownie i Stajnie przy Zamku w Łańcucie.   Zmęczeni, ale bardzo zadowoleni późnym wieczorem wróciliśmy do Radzanowa.        

Monika Wolińska /mw/

Galeria zdjęć


16.05.2018

Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej "Dla Ciebie Ojczyzno...",

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Konkursie Recytatorskim Poezji Patriotycznej "Dla Ciebie Ojczyzno...", który odbył się 16 maja w Szkole Podstawowej w Rogozinie.
Oto tytuły, jakie zdobyli wszyscy biorący udział w konkursie z naszej szkoły:
Maciej Bohdan kl. VIIb - Grand Prix konkursu
Zuzanna Grabarczyk kl. IIIc - Złota Lira
Natalia Stawicka kl. IIIa - Złota Lira
Daria Rosiak kl. VIIa - Srebrna Lira

Gratulujemy wszystkim uczestnikom ☺

9.05.2018

" Mistrz ortografii"

 9 maja uczniowie naszej szkoły stanęli w szranki z uczniami innych szkół o tytuł "Mistrza ortografii" w konkursie zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Święcieńcu.

Do boju stanęli:
1. Natalia Stawicka kl. IIIa
2. Eryk Sosnowski kl. IIIa
3. Piotr Dobosz kl. IIIb
4. Adam Gawecki kl. IIIb
5. Zuzanna Grabarczyk kl. IIIc
6. Marcel Wasiński kl. IIIc
Zaszczytny tytuł MISTRZA ORTOGRAFII wywalczyła uczennica naszej szkoły NATALIA STAWICKA.


08.05.2018r.

Wiwat Trzeci Maja!

  Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja odbyła się w tym roku we wtorek 8 maja. Wszyscy  ubrani byli w tym dniu na galowo, w większości z przypiętymi kokardami narodowymi.

Akademię rozpoczął oczywiście hymn państwowy, a następnie uczniowie klasy Ia zaprezentowali piosenkę patriotyczną, z którą przygotowują się do festiwalu. Część główną akademii  - montaż słowno-muzyczny zaprezentowała 3DH "Wiercipięty". Na zakończenie zaśpiewali uczniowie klasy 4a.

Po akademii pan Ireneusz Gontarek podsumował XX Szkolny Turniej Tenisa Stołowego i wręczone zostały dyplomy i medale. /mw/

Akademię przygotowała Izabela Pikała, Oprawa muzyczna Celina Dudzinska,

Dekoracja Monika Wolińska, Grażyna Gołębiewska

Galeria zdjęć


26.04.2018r.

Z wizytą w płockim ZOO

 26 kwietnia uczniowie klasy II byli na wycieczce w płockim ZOO. Uczestniczyli w lekcji dydaktycznej pt. ,,Wiosna w przyrodzie”, a następnie zwiedzali ZOO z przewodnikiem. Pogoda dopisała więc przyjemnie było spacerować, oglądać różne zwierzęta, poznawać ich nazwy i środowisko życia.

Wycieczkę zorganizowała pani Agnieszka Kupniewska. Podczas wyjazdu towarzyszyły jej panie: Paulina Woźniak i Edyta Matusiak –