Medal, dyplom Orła Ortograficznego oraz tytuł LAUREATA za zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Ortograficznym "Ortograf" otrzymała Dorota Wolińska z 7b

Medale, dyplomy Orła Ortograficznego oraz tytuły FINALISTY za wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie  Ortograficznym "Ortograf" otrzymały  Olga Florczak z 5b, Katarzyna Dobosz z 7a, Natalia Sztendur z 7b 

 Olga Florczak z 5b otrzymała przyznany przez Instytut Rozwoju Oświaty tytuł LAUREATA za zajecie 3. miejsca w ogólnopolskim Dyktandzie (nie tylko) dla Mistrzów zorganizowanym w grudniu 2017 roku. W tym samym konkursie  Katarzyna Dobosz z 7a otrzymała WYRÓŻNIENIE za zajęcie 13. miejsca, Natalia Sztendur z 7b - WYRÓŻNIENIE za zajęcie 14. miejsca i Dorota Wolińska z 7b - WYRÓŻNIENIE za zajęcie 14.miejsca

W ogólnopolskim konkursie PINGWIN 2017 z matematyki na poziomie klas 7. uczniowie klasy 7b zdobyli:  Jakub Padzik WYRÓŻNIENIE i 7. miejsce, Joanna Opólska - tytuł LAUREATA i 5 miejsce oraz Natalia Sztendur - tytuł LAUREATA i 5. miejsce.

Wolontariusze  WOŚP wyróżnieni w zbiórce.

Na zdjęciu brakuje kilku osób, którzy byli w tym czasie w Starostwie Powiatowym na posumowaniu WOŚP lub byli nieobecni.

W tym roku wolontariusze z naszej szkoły zebrali rekordową sumę 12 833,40zł. Super :)


   Uczniowie z klas siódmych zakwalifikowali się do etapu rejonowego konkursów przedmiotowych organizowanych przez MSCDN na zlecenie Mazowieckiego Kuratorium Oświaty "Mazowieckie Talenty": Jakub Padzik - matematyka, Mateusz Borucki - matematyka, Dorota Wolińska - matematyka, Katarzyna Dobosz - język polski i matematyka. 22 grudnia 2017r. otrzymali od dyrektora szkoły pisemne gratulacje.


".date("d-m-Y").""); ?>